Hľadaj

Vatican News
Pápež František s hovorcom Svätej stolice Gregom Burkem Pápež František s hovorcom Svätej stolice Gregom Burkem  (ANSA)

Biskupi sa pred stretnutím o ochrane maloletých v Ríme stretnú s obeťami

List určený predsedom biskupských konferencií na celom svete, ktorý im adresoval organizačný výbor februárového stretnutia o ochrane maloletých, dnes publikovala Svätá stolica. Je v ňom aj výzva účastníkom, aby sa iniciatívne stretli vo svojej oblasti s obeťami sexuálneho zneužívania.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke zhrnul obsah listu nasledovne:

„Organizátori vyzývajú účastníkov, aby sa stretli s obeťami zneužívaní v ich vlastných krajinách ešte pred príchodom vo februári. Je to konkrétny spôsob ako dať obete na prvé miesto a ako uznať hrôzu toho, čo sa stalo. Stretnutie na ochranu maloletých sa zameria na tri hlavné témy: zodpovednosť, ručenie a transparentnosť.“

Členovia organizačného výboru kardináli Blase Cupich a Oswald Gracias, arcibiskup Charles Scicluna a páter Hans Zollner SJ začínajú list citátom: „Ak trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy“ (1 Kor 12,26). Rovnaké slová použil aj pápež František vo svojom augustovom Liste Božiemu ľudu.

„Bez kompletnej a spoločnej odpovede nielenže zlyháme v prinášaní uzdravenia obetiam zneužívaní, ale aj samotná hodnovernosť Cirkvi vo vykonávaní Kristovej misie bude na celom svete v ohrození“, uvádza sa v liste.

Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice

Organizačný výbor stretnutia na ochranu maloletých v Cirkvi, ktoré sa bude konať vo Vatikáne od 21. do 24. februára 2019, vykonalo stabilný progres v prípravách na zhromaždenie. Dnes poslaný list týkajúci sa príprav vyzýva všetkých účastníkov, aby nasledovali príklad pápeža Františka a osobne sa stretli s obeťami zneužívaní ešte pred samitom v Ríme.

«Prvým krokom musí byť uznanie pravdy o tom, čo sa stalo», uvádza sa v liste. «Preto pobádame predsedov všetkých biskupských konferencií, aby vyvinuli iniciatívu a navštívili obete sexuálneho zneužívania klérom v príslušných krajinách ešte pred stretnutím v Ríme, aby tak z prvej ruky získali poznanie utrpenia, ktoré dotyční podstúpili.»

Tieto osobné stretnutia sú konkrétnym spôsobom ako sa uistiť, že obete zneužívaní zo strany klerikov budú mať prvé miesto v uvažovaní všetkých na februárovom stretnutí, keď sa zídu v duchu «solidarity, pokory, a pokánia», aby sa tak pokročilo vo veci krízy zneužívaní.

List obsahuje ako doplnok stručný dotazník, ktorý bude použitý na internú prípravu na stretnutie. Stretnutie sa zameria na tri hlavné témy: zodpovednosť, ručenie a transparentnosť a účastníci budú pracovať spoločne, aby odpovedali na túto závažnú výzvu.

-zk, jb-

18 decembra 2018, 19:29