Vatican News
Pápež František a prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Mons. Giovanni Angelo Becciu Pápež František a prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Mons. Giovanni Angelo Becciu 

Cirkev potvrdila mučeníctvo Richarda Henkesa, priateľa kard. Berana v Dachau

Pápež František včera schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Richarda Henkesa, kňaza z rehole pallotínov – Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, ktorý bol priateľom a spoluväzňom českého kardinála Berana v nemeckom koncentračnom tábore Dachau. Narodil sa 26. mája 1900 v nemeckom Ruppachu, zomrel 22. februára 1945 v Dachau.

Páter Richard Henkes od roku 1926 vyučoval v školách Schoenstattského hnutia vo viacerých nemeckých mestách. Nacisti ho už v roku 1937 na istú dobu zaistili za kázeň, v ktorej odsúdil totalitný režim. Za jeho otvorený nesúhlas s pomermi v nacistickom Nemecku ho v apríli 1943 uväznili a 10. júla 1943 ho presunuli do koncentračného tábora v Dachau.

Zomrel tam dva mesiace pred svojimi 45. narodeninami po tom, ako sa dobrovoľne prihlásil pomáhať chorým väzňom v izolovaných barakoch tábora počas týfusovej epidémie. Chorobe nakoniec sám podľahol. V Dachau pomáhal mnohým Čechom a vďaka kardinálovi Beranovi sa tam začal učiť český jazyk. Istý čas pred zatknutím gestapom pôsobil ako farár v českých Strahoviciach.

Súhlas s publikovaním dekrétu o mučeníctve Božieho služobníka Richarda Henkesa dal pápež František pri osobnej audiencii prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých kardinálovi Angelovi Becciu.

Svätý Otec zároveň schválil aj dekréty o hrdinských cnostiach ďalších 11 osobností prevažne z 20. storočia z Poľska, Bieloruska, Talianska, Španielska, Mexika, Indie a USA.

-zk-

22 decembra 2018, 12:51