Hľadaj

Vatican News
2018.10.11 IX Congregazione Generale Sinodo dei Vescovi 2018.10.11 IX Congregazione Generale Sinodo dei Vescovi  (Vatican Media)

Stretnutie o ochrane maloletých vo februári 2019 už má prípravný výbor

Stretnutie predstaviteľov celej Cirkvi na tému ochrany maloletých zvolané Svätým Otcom Františkom na február 2019 do Vatikánu už má svoj organizačný výbor. Tvoria ho kardináli Cupich z USA a Gracias z Indie, arcibiskup Scicluna z Kongregácie pre náuku viery a páter Zollner z Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorý bude referentom výboru.

Na stretnutí od 21. do 24. februára 2019 vo Vatikáne sa zídu predstavitelia biskupských konferencií celého sveta, reprezentanti Svätej stolice a združení mužských a ženských reholí. Počíta sa aj s účasťou niektorých obetí zneužívania zo strany kléru.

O personálnom obsadení výboru ako aj o rámcovom zložení účastníkov februárového stretnutia dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice v nasledujúcom komuniké:

„Svätý Otec určil za členov organizačného výboru stretnutia „Ochrana maloletých v Cirkvi“, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne od 21. do 24. februára 2019 kardinála Blase J. Cupicha, arcibiskupa Chicaga (USA), kardinála Oswalda Graciasa, arcibiskupa Bombaja (India) a predsedu Konferencie biskupov Indie, J.E. Mons. Charlesa Sciclunu – arcibiskupa Malty a pridruženého sekretára Kongregácie pre náuku viery, dôstojného pátra Hansa Zollnera SJ, predsedu Centra pre ochranu maloletých Pápežskej univerzity Gregoriana a člena Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, pričom ho poveril za referenta samotného výboru.

Na stretnutí, na ktorom bude prítomný Svätý Otec, sa zúčastnia hlavy východných katolíckych cirkví, predstavení Štátneho sekretariátu, prefekti kongregácií pre náuku viery, pre východné cirkvi, pre biskupov, pre evanjelizáciu národov, pre klérus, pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Dikastéria pre laikov, rodinu a život, predsedovia biskupských konferencií a reprezentanti Únie generálnych predstavených (mužských inštitútov) a Medzinárodnej únie generálnych predstavených (ženských inštitútov).

Do prípravných prác stretnutia budú zapojení, okrem iných p. Gabriella Gambinová, podsekretárka pre sekciu pre život a p. Linda Ghisoniová, podsekretárka pre sekciu pre laikov Dikastéria pre laikov, rodinu a život, Pápežská komisia pre ochranu maloletých a niektoré obete zneužívaní zo strany kléru.“

-zk-

23 novembra 2018, 14:41