Hľadaj

Vatican News
Plagát konferencie Plagát konferencie 

Odborníci ukázali príklady citlivých riešení pre nevyužívané kostoly

„Už tu Boh nebýva? Nevyužívané bohoslužobné miesta a integrované využitie cirkevných kultúrnych pamiatok“. Medzinárodná konferencia s týmto názvom na rímskej Gregoriane dala dohromady 35 delegátov z 23 biskupských konferencií z Európy, Severnej Ameriky a Austrálie a ďalších odborníkov z Talianska i iných krajín, medzi ktorými nechýbali ani Slováci.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Podujatie sprevádzala výstava dvanástich príkladov vhodného využitia bývalých posvätných objektov, ktoré už viac neslúžia na kultové účely, ale dostali nové poslanie, najmä ako diecézne múzeá, priestory pre kultúrne podujatia, výstavy, galérie či knižnice. Súčasťou sprievodnej prezentácie bol aj výskumný projekt zo Slovenska o ohrozených kostoloch v regióne Gemer. 

Konferenciu v dňoch 29. – 30. novembra zorganizovala Pápežská Gregorova univerzita v spolupráci s Pápežskou radou pre kultúru a Konferenciou biskupov Talianska. Na konferenciu zaslal písomné posolstvo pápež František, v ktorom účastníkom adresoval niekoľko teologických a pastoračných podnetov.

Za očakávaný prínos odbornej reflexie Svätý Otec označil vnímanie šírky problematiky a podelenie sa s konkrétnymi dobrými skúsenosťami z praxe. V závere svojho listu, ktorý pri otvorení konferencie prečítal predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco Ravasi, pápež František píše:

„Konferencia nepochybne prinesie návrhy a naznačí línie ako konať, ale konkrétne a definitívne rozhodnutia prislúchajú biskupom. Im živo odporúčam, aby každé rozhodnutie bolo plodom spoločného uvažovania vedeného uprostred kresťanskej komunity a v dialógu s občianskou spoločnosťou. Zrušenie nemá byť prvým a jediným riešením, nad ktorým by sa uvažovalo, a nikdy sa nemá robiť s pohoršením veriacich.“

Zo Slovenska sa na pozvanie Pápežskej rady pre kultúru zúčastnila na konferencii historička umenia PhDr. Alena Piatrová, PhD., ktorá je členkou Rady KBS pre kultúru, ďalším zástupcom, ktorého organizátori pozvali ako prezentátora vybraného projektu bol Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. z občianskeho združenia Ohrozené kostoly. Na konferencii sa zúčastnila aj zástupkyňa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.

Pre Vatikánsky rozhlas sa so skúsenosťami z konferencie podelili PhDr. Alena Piatrová a Ing. arch. Róbert Erdélyi.

Rozhovor s PhDr. Alenou Piatrovou a Ing. arch. Róbertom Erdélyim (20 min.)

Aktualizované: 3.12.2018, 11:55

30 novembra 2018, 18:23