Hľadaj

Vatican News
Emeritný pápež Benedikt XVI. s návštevou (ilustračná snímka) Emeritný pápež Benedikt XVI. s návštevou (ilustračná snímka) 

Emeritný pápež Benedikt XVI.: Treba hovoriť o probléme množenia práv

Emeritný pápež Benedikt XVI. listom zaželal zdarný priebeh medzinárodnému sympóziu vatikánskej nadácie nesúcej jeho meno. Podujatie s témou „Základné práva a konflikty medzi právami“ otvorili vo štvrtok 15. novembra v Ríme na pôde Univerzity LUMSA.

List Benedikta XVI. adresovaný prezidentovi Správnej rady Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. pátrovi Federicovi Lombardimu SJ prečítali pri otvorení podujatia spolu s pozdravným posolstvom Svätého Otca Františka. Medzinárodné sympózium nadácia spoluorganizuje s rímskou univerzitou  LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta.

Ako píše Benedikt XVI., keď ho organizátori informovali o projekte podujatia, od počiatku považoval iniciatívu za „mimoriadne užitočnú“.

„Zvlášť sa mi videlo dôležité, aby sa hovorilo explicitne

o problematike «množenia práv» a o riziku «deštrukcie idey práva». Je to otázka aktuálna a zásadná pre udržanie základov spolunažívania ľudskej rodiny a zasluhuje si, aby sa opätovne stala témou hĺbkovej a systematickej reflexie“, píše emeritný pápež spolu s uistením relátorov a účastníkov sympózia o svojich modlitbách.

Prehĺbiť reflexiu o vízii ľudských práv 

Pápež František v pozdravnom posolstve v súvislosti s témou sympózia a blížiacim sa 70. výročím prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Generálnym zhromaždením OSN pripomína, že „je potrebné nielen oslavovať spomienku na onú historickú udalosť, ale aj vyprofilovať prehĺbenú reflexiu o aplikovaní a vývoji vízie ľudských práv v dnešnom svete“.

V posolstve Svätý Otec poukazuje na prínos, ale aj nebezpečenstvá, ktoré táto problematika v sebe skrýva:

„V januárovom príhovore k diplomatickému zboru, venovanom práve tejto Deklarácii, som poznamenal, že je zameraná na odstránenie separujúcich múrov, ktoré rozdeľujú ľudskú rodinu, a na podporu integrálneho ľudského rozvoja. Vyjadril som však aj zistenie, že zároveň treba «konštatovať, že v priebehu rokov sa interpretácia niektorých práv uberala postupnými modifikáciami, so zahrnutím množstva „nových práv“, ktoré sa nezriedka vzájomne priečia». Otvára sa takto rad problémov, ktoré zasahujú až do hĺbky samotnej myšlienky práva a jeho základov.“

Benedikt XVI. jasnozrivo upozornil na naliehavosť témy

Na skutočnosť, že téma ľudských práv je emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. osobitne blízka, a to aj v priamej súvislosti s univerzitou LUMSA, poukázal pápež František v ďalších riadkoch svojho posolstva:

„Pápež Benedikt XVI. jasnozrivo upozornil na naliehavosť týchto tém pre našu dobu a kompetentne sa k nim vyjadril ako mysliteľ a ako duchovný pastier. Práve preto mu pred dvadsiatimi rokmi táto univerzita udelila ako vtedajšiemu kardinálovi Ratzingerovi doktorát honoris causa v odbore práva“.

Na záver pápež František žičí akademickému podujatiu, aby „inšpirujúc sa myslením a magistériom nášho milovaného emeritného pápeža dokázalo odvážne a hĺbkovo prispieť k osvetleniu problematiky, ktorá má zásadný význam pre ochranu dôstojnosti ľudskej osoby a jej integrálneho rozvoja“.

-jb-

15 novembra 2018, 12:00