Hľadaj

Vatican News
Synoda biskupov Synoda biskupov  (AFP or licensors)

Na Synode vystúpili ekumenickí delegáti, pokračuje diskusia v skupinách

Biskupská synoda o mladých sa dostala do druhej tretiny. Jej účastníci od piatka 12. októbra diskutujú v menších skupinách podelených podľa jazykov. Synodálni otcovia už majú za sebou rozpravu k druhej časti Pracovného dokumentu o interpretácii súčasnej reality v duchu viery a rozlišovaní povolania u mladých ľudí. V Synodálnej aule dostali slovo aj delegáti z iných kresťanských cirkví a združení.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Náplňou súčasného úseku synodálnych prác je druhá časť Pracovného dokumentu s názvom „Interpretovať: Viera a rozlišovanie povolania“. Biskupi v pléne hovorili o dozrievaní vo viere, o hľadaní životného projektu a dynamike rozlišovania povolania.

Interpretovať: Viera a rozlišovanie povolania

Od krstného povolania k radostnému nasledovaniu Ježiša sa mladý človek neskôr dostáva k voľbe konkrétnej cesty, realizovanej najmä v rodine, v služobnom kňazstve či zasvätenom živote. Synodálni otcovia sa zamýšľali aj nad otázkou vzťahu medzi profesiou a povolaním, či nad situáciou z hľadiska povolania u mladých ľudí, ktorí zostanú slobodní, tzv. „single“, a ktorých podiel v posledných rokoch narastá.

Umenie sprevádzania mladých ľudí zahŕňa mnoho rozmerov. Duchovný a sviatostný aspekt sprevádzania, zvlášť týkajúci sa sviatosti zmierenia, sa spája s aspektom psychologickým, rodinným, výchovno-vzdelávacím a spoločenským, s rozpoznávaním znamení čias a sprevádzaním v každodennom živote a cirkevnom spoločenstve. Synoda sa zaoberala aj otázkou kvality tých, čo mladých sprevádzajú. Medzi špecifické témy patrilo sprevádzanie seminaristov a mladých zasvätených.

Svedectvá audítorov a vystúpenia ekumenických delegátov

Na synode už odznelo 15 svedectiev audítorov. Mladý Iračan Safa Al Abbia z Chaldejskej katolíckej cirkvi sa v rámci svojho svedectva obrátil aj na prítomného pápeža Františka a pozval ho na návštevu svojej krajiny. Hovoril o tom, čo si prežilo 120 tisíc kresťanov na Ninivskej pláni, ktorí boli vystavení útokom ISISU a dnes ďalej prežívajú obavy nad budúcnosťou kresťanov v Iraku.

Vo štvrtok vystúpilo na synode sedem tzv. „bratských delegátov“, čiže zástupcov iných kresťanských cirkví a združení. Metodistický pastor Tim Macquiban hovoril o hodnote laických hnutí, pravoslávny metropolita Nikitas z USA, ktorý je reprezentantom Ekumenického patriarchátu, hovoril o novom závane Ducha Svätého umožňujúcom odovzdať mladým Evanjelium bez skostnatenosti.

Za Rumunskú pravoslávnu cirkev hovoril biskup Atanáz o vedení mladých cez modlitbu a askézu k osobnému priateľstvu s Kristom. Za Svetový luteránsky zväz vystúpila Nemka Julia Brabandová a za Svetovú radu cirkví Češka Martina Viktorie Kopecká z Husitskej cirkvi. Prihovorili sa aj taliansky zástupca Svetového spoločenstva reformovaných cirkví a predstaviteľ anglikánov z Kene.    

Slovenskí biskupi ešte len dostanú slovo

Zo slovenských účastníkov zatiaľ na synode vystúpila so svedectvom audítorka Viktória Žolnová. Reprezentant Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ dostanú slovo v ďalšom pokračovaní synody. V rozprave už predniesol svoj príspevok slovenský kapucín Dávid Tencer, reykjavícky biskup, ktorý na synode reprezentuje Konferenciu biskupov Škandinávie.

Podľa harmonogramu práce synody diskusia nad témami druhej časti Pracovného dokumentu potrvá do pondelka 15. októbra. Ďalších sedem dní bude venovaných tretej časti pracovného dokumentu s názvom „Vybrať si: cesty pastoračného a misijného obrátenia“. 15. riadne všeobecné zasadnutie Synody biskupov na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ bude pokračovať v Ríme až do 28. októbra.

12 októbra 2018, 15:47