Hľadaj

Vatican News
Stretnutie mladých s pápežom a synodálnymi otcami - Aula Pavla VI., 6. okt. 2018 Stretnutie mladých s pápežom a synodálnymi otcami - Aula Pavla VI., 6. okt. 2018  (Vatican Media)

Umelecký večer mladých s pápežom a biskupmi priniesol silné svedectvá

Na stretnutie s pápežom Františkom do Vatikánu prišli v sobotu 6. októbra tisícky mladých ľudí. Pripravili si pre neho program s názvom „Sme za. Jedineční, solidárni, kreatívni“ so silnými osobnými svedectvami a umeleckými vystúpeniami. Na podujatí sa zúčastnili aj viacerí biskupi, ktorí sú v týchto dňoch zhromaždení na synode venovanej mladým.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Špeciálne stretnutie, ktoré organizovala Kongregácia pre katolícku výchovu, zaplnilo sedemtisícovú Aulu Pavla VI. Mladí prišli najmä z Ríma, ale aj z iných miest Talianska i zo zahraničia.

„Prostredníctvom našich životných skúseností vás chceme priblížiť nášmu svetu, podeliť sa o naše plány, očakávania, sny a životné rozhodnutia,“ vysvetlili pápežovi a synodálnym otcom po úvodnej tanečnej kreácii. Počas skoro dvojhodinového programu moderovaného talianskym hercom Giovannim Scifonim sa na pódiu vystriedala viac ako stovka mladých.

Celý program sa niesol v duchu otázok kto sú mladí dneška, čím žijú, aké majú ťažkosti a slabosti a aký je ich vzťah k Cirkvi. Odpovede mladých na tieto otázky zmapovala vedecká štúdia „Mladí a ich preferencie“, čerstvo zrealizovaná Kongregáciou pre katolícku výchovu. Na dotazník odpovedalo okolo 17 000 mladých vo veku od 16 do 29 rokov z celého sveta. Na základe výsledkov sa dramaturgia večera zamerala na témy: „identita“, „vzťahy“, „práca“ a „dar“. 

Svedectvá o záchrane a objave povolania

Pri stretnutí zaznelo jedenásť silných svedectiev, medzi nimi príbeh mladého Taliana, ktorý svoje 18. narodeniny oslávil v nápravno-výchovnom zariadení, či irackého utečenca opisujúceho život na úteku. V časti venovanej vzťahom zaznelo svedectvo Talianky, ktorá kedysi žila dvojitým životom: na jednej strane veriacej dievčiny, vysokoškolskej doktorandky, ktorá sa však po večeroch utiekala k četovaniu s mladíkmi žobrajúc o náklonnosť.

S prítomnými sa o svoje životné skúsenosti podelil aj mladý muž, ktorému sa podarilo dostať z drog, ktorým prepadol po šikanovaní v škole. O ničivej sile pornografie svedčil dnes už šťastne ženatý Dário, ktorý sa z tejto závislosti dostal aj vďaka spoločenstvu.

Vysokoškolsky vzdelaný Federico hovoril o svojom rozhodovaní sa či prijať prácu, ktorá bola v rozpore s jeho presvedčením. Nezamestnanosť vysokoškolákov v Taliansku je vysoká, a tak sa po skončení školy uchádzal o prácu v podniku vyrábajúcom zbrane. Vo svojom svedectve opísal, ako najprv úspešne prešiel celým výberovým konaním, no nakoniec sa rozhodol inak: „Podporovaný mojou rodinou a priateľmi, s ktorými zdieľam moje ideály, počúvol som vnútorný hlas, ktorý mi stále silnejšie radil neprijať.“

Prítomným v aule Pavla VI. sa prihovorila dievčina zo Španielska, ktorá objavila svoje povolanie ako službu v sociálno-zdravotnej oblasti. Vypočuli si aj príbeh dievčaťa pomáhajúceho v utečeneckom tábore v Libanone. V rámci večera dostali publicitu aj viaceré spoločné iniciatívy, ktorými sa mladí snažia aktívne zapojiť do riešenia problémov súčasného sveta.

Svoje svedectvá predniesli i mladí, ktorí sa rozhodli zasvätiť sa Bohu, a to novicky z kongregácie Adorujúcich sestier, ktorých zakladateľ Francesco Spinelli bude svätorečený v najbližšiu nedeľu 14. októbra. O svojej ceste ku kňazstvu a vďačnosti za tento dar sa podelil otec Alexander, kňaz pochádzajúci z Ekvádoru.

Niekoľko rád pápeža Františka mladým

V závere programu zástupcovia mladých prečítali deväť otázok, ktoré potom odovzdali Svätému Otcovi. Pápež František vo svojom spontánnom príhovore reagoval najmä na prezentované svedectvá. Povzbudil mladých, aby kráčali svojou cestou, tak ako to sami vyjadrili, a aby nehľadali seba samých obzeraním sa v zrkadle:

„Seba  samého nájdem v činnosti, vo vykročení za hľadaním dobra, pravdy a krásy. Tam nájdem seba samého.“

Mladí sa pápeža pýtali, ako si udržať „koherenciu“, čiže charakternosť, dôslednosť v slovách a činoch. Položili aj ďalšiu závažnú otázku týkajúcu sa politiky, a tou je nerovnosť vo svete. Svätý Otec v odpovedi zdôraznil, že opravdivá moc spočíva v službe, čo je Ježišov odkaz z Evanjelia:

„Pravá moc je služba. Inak je to egoizmus, je to pokorenie druhého, nenechajúc ho rásť, je to dominancia, zotročovanie, nie rast. Moc je na to, aby sme pomáhali ľuďom rásť, ako služobníci ľudí. Toto je princíp, tak pre politiku, ako aj pre koherenciu, na ktorú ste sa pýtali.“

Celý videozáznam stretnutia mladých s pápežom Františkom a synodálnymi otcami je dostupný v archíve TV LUX.

08 októbra 2018, 19:57