Cerca

Vatican News
Mons. Marco Mellino,  nový prídavný sekretár Rady kardinálov C9 Mons. Marco Mellino, nový prídavný sekretár Rady kardinálov C9 

Rada kardinálov dostala prídavného sekretára v osobe Mons. Mellina

Pápež František menoval za prídavného sekretára Rady kardinálov Mons. Marca Mellina, ktorého zároveň vymenoval za titulárneho biskupa. Mons. Mellino bol zároveň menovaný aj za člena Pápežskej rady pre legislatívne texty.

55-ročný Mons. Marco Mellino doteraz pôsobil ako generálny vikár talianskej diecézy Alba. Predtým bol 12 rokov v službách Štátneho sekretariátu Svätej stolice na Oddelení pre všeobecné záležitosti. Od roku 2009 Mons. Mellino spolupracuje ako externý sudca Odvolacieho tribunálu Rímskeho vikariátu.

Rada kardinálov má za úlohu pomáhať Svätému Otcovi pri spravovaní univerzálnej Cirkvi a pri projekte revízie Apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o Rímskej kúrii.   Hovorovo sa označuje skratkou „C9“.

-zk-

27 októbra 2018, 17:34