Hľadaj

Vatican News
Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku prof. Steven Chu Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku prof. Steven Chu 

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku sa stal členom Pápežskej akadémie vied

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku prof. Steven Chu z USA sa stal členom Pápežskej akadémie vied. Za riadneho člena vedeckej inštitúcie založenej v roku 1603, ktorá je jedinou nadnárodnou inštitúciou svojho druhu, ho vymenoval pápež František.

Steven Chu je profesorom fyziky a molekulárnej a bunkovej fyziológie na Stanfordovej univerzite v Kalifornii. V roku 1997 bol spoluocenený Nobelovou cenou za fyziku za štúdium o vývoji metód chladenia a zachytávania atómov laserovým svetlom.

Narodil sa v r. 1948 v St. Louis a vyštudoval matematiku a fyziku na Univerzite v Rochesteri. Publikoval mnoho článkov v oblastiach atómovej fyziky, biofyziky či polymérov, k otázkam akumulátorov a energetických technológií a je držiteľom rôznych patentov.

-ab-

20 októbra 2018, 18:01