Vatican News
Mons. Edgar Peña Parra je jedným z najužších spolupracovníkov Svätého Otca Mons. Edgar Peña Parra je jedným z najužších spolupracovníkov Svätého Otca  (ANSA)

Mons. Edgar Peña Parra nastúpil do úradu substitúta Štátneho sekretariátu

Pápež František v pondelok 15. októbra vo Vatikáne osobne uviedol do úradu nového zástupcu Štátneho sekretariátu, tzv. substitúta pre všeobecné záležitosti, Mons. Edgara Peñu Parru.

58-ročný venezuelský arcibiskup bol menovaný pápežom Františkom 15. augusta a nahradil vo funkcii kardinála Angela Becciu, ktorý bol menovaný za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých.

Mons. Edgar Peña Parra sa narodil 6. marca 1960 vo venezuelskom Maracaibe. Kňazskou vysviackou v roku 1985 bol inkardinovaný do Maracaibskej diecézy. Získal doktorát z kánonického práva a v roku 1993 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Postupne pracoval na pápežských zastupiteľstvách v Keni, Juhoslávii, pri OSN v Ženeve, na nunciatúrach v Juhoafrickej republike, Hondurase a Mexiku.

Biskupskú vysviacku s hodnosťou titulárneho arcibiskupa Telepte prijal 5. februára 2011. V rokoch 2011 až 2014 bol apoštolským nunciom v Pakistane a od roku 2015 je nunciom v Mozambiku. Okrem rodnej španielčiny ovláda taliančinu, angličtinu, francúzštinu, portugalčinu a srbochorvátsky jazyk.

Úlohy substitúta Štátneho sekretariátu

Substitút riadi Prvú sekciu Štátneho sekretariátu, ktorej úlohou je v zmysle Apoštolskej konštitúcie Pastor bonus najmä venovať sa vybavovaniu záležitostí každodennej služby pápeža, zabezpečovať vzťahy s rôznymi dikastériami Rímskej kúrie a koordinovať prácu.

Sekcia všeobecných záležitosti sa stará okrem iného o „redigovanie a distribúciu apoštolských konštitúcií, dekrétov, apoštolských listov, listovej korešpondencie a ďalších dokumentov“, ktoré jej pápež zverí. Realizuje všetky úkony týkajúce sa menovaní v Rímskej kúrii a v ďalších zložkách závislých od Svätej stolice, ktoré musia byť urobené alebo schválené pápežom.

Stará sa o publikovanie spisov a verejných dokumentov Svätej stolice v bulletine Acta Apostolicae Sedis, publikuje a šíri oficiálne oznamy o činnosti pápeža a aktivitách Svätej stolice. Medzi ďalšie kompetencie Prvej sekcie Štátneho sekretariátu patrí organizovanie apoštolských ciest pápeža.

-jb-

15 októbra 2018, 19:06