Hľadaj

Vatican News
Členovia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS na pôde Pápežskej rady pre kultúru Členovia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS na pôde Pápežskej rady pre kultúru 

Členov Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS prijal vo Vatikáne kardinál Ravasi

Do Ríma zavítali v týždni od 1. do 7. októbra členovia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska pod vedením jej predsedu Mons. Františka Rábeka. 40-člennú skupinu v sprievode veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho dnes prijal na pôde Pápežskej rady pre kultúru jej predseda kardinál Gianfranco Ravasi spolu so sekretárom Rady Mons. Paulom Tigheom a spolupracovníkmi.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Slovenskí pútnici začali návštevu Ríma v Bazilike sv. Petra svätou omšou pri hrobe sv. Jána Pavla II. Hlavným bodom ich programu bola návšteva Pápežskej rady pre kultúru, počas ktorej sa im prihovorili kard. Ravasi a Mons. Tighe a odpovedali na ich otázky.

Kardinál Ravasi sa poďakoval za slová Mons. Rábeka, ktorý pripomenul aj jeho nedávnu návštevu na Slovensku. Predseda pápežskej rady poukázal na aktuálnosť medzikultúrneho a multikultúrneho dialógu, osobitne v kontexte súčasnej Európy, charakterizovanom oslabením koreňov, pričom tu nejde o striktný ateizmus, ako skôr o agnosticizmus a ľahostajnosť. Taliansky biblista a odborník v literárnych a humanistických disciplínach podotkol, že kultúru treba chápať nielen vo vysokom význame sveta umenia, ale aj v zmysle bežného života, ako je napr. kultúra mladých.

Mons. Paul Tighe predložil podnety zamerané najmä na tzv. „digitálnu kultúru“, ktorá sa stala charakteristikou našej doby a súčasťou života mladších generácií. Digitálna kultúra je na jednej strane realitou, na druhej strane predstavuje výzvu, ako ju správne rozvíjať, aby slúžila dobru človeka.

Mons. František Rábek pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil zmysel návštevy Ríma:

„Členovia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru prejavili záujem spraviť púť, ale aj pracovnú cestu do Ríma, čiže nadviazať osobné kontakty s našimi rezortnými partnermi. A preto je naša prvá zastávka tu na Pápežskej rade pre kultúru, kde sme prežili veľmi podnetné stretnutie s kardinálom Ravasim a s jeho blízkymi spolupracovníkmi.

Následne odchádzame do Vatikánskych záhrad na Pápežskú akadémiu vied, kde nás čaká vedenie tejto akadémie a chce nás oboznámiť s jej činnosťou. V spolupráci by sme chceli pokračovať aj s Pápežskou akadémiou vied, pretože kancelár tejto akadémie pán biskup Sorondo bol už dvakrát na Slovensku a je aj nositeľom nášho ocenenia „Fides et ratio“.

Potom nasledujú ďalšie návštevy a stretnutia - toto je ten základný zmysel našej cesty. Je samozrejme duchovný, pretože aj teraz ráno sme mali svätú omšu nad hrobom Jána Pavla II., potom pôjdeme do ďalších bazilík. Ciže je tu duchovná časť, ale aj kultúrna a partnerská.“

Predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS odpovedal aj na otázku o príprave Roka kresťanskej kultúry, veľkého podujatia, ktoré sa bude týkať celého Slovenska:

„Začali sme v roku 1999 s programom, ktorý sa nazýva „Rok kresťanskej kultúry na Slovensku“, potom o desať rokov neskôr sme tento program uskutočnili už samozrejme s novým obsahom. A tak sa logicky vynorila myšlienka opäť o desať rokov tento projekt zorganizovať. Ale chceme ho urobiť asi tak, ako to vyjadril kardinál Ravasi: kultúra, to nie je len tá vysoká umelecká kultúra, ale je to kultúra života.

A my by sme radi na Slovensku iniciovali a podporili rozvoj kresťanskej kultúry života, ktorá by mala spočívať najmä na obnovení a prehĺbení vzájomných vzťahov v duchu evanjeliovej výzvy: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Viesť ľudí a podporovať vzťahy obetavej vzájomnej nezištnej lásky. ... Podujatie chceme pripravovať počas budúceho roku a realizovať ho v roku 2020“.

Skupinu, ktorá prišla do Ríma autobusom a po ceste sa zastavila aj pri hrobe sv. Dominika v Bologni, tvoria členovia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, vysvetlil Mons. Rábek:

„Konkrétne sú to ľudia z oblasti umenia - či už výtvarného, hudobného alebo slovesného alebo kultúrni pracovníci v širšom slova zmysle - a potom je tu skupina vedcov, vedeckých pracovníkov, ktorí robia v rozličných sektoroch, zastúpená je tu najmä Slovenská akadémia vied alebo niektoré univerzity.“

Účastníci púte sa zúčastnia na stredajšom slávnostnom otvorení Biskupskej synody o mladých a ich program potrvá až do nedele prehliadkami rímskych posvätných miest a pamätihodností.

Fotogaléria - Facebook Vatican News (SK)

Rozhovor s Mons. Rábekom

-jb, kv-

02 októbra 2018, 18:37