Hľadaj

Vatican News
cardinale Josef Beran, arcivescovo di Praga cardinale Josef Beran, arcivescovo di Praga 

Kardinálovi Beranovi odhalili pamätnú tabuľu pod Vatikánskou bazilikou

Dnes, na sviatok sv. Václava, odhalili v krypte Baziliky sv. Petra pamätnú tabuľu českému kardinálovi Josefovi Beranovi. Kandidát blahorečenia bol na tomto mieste pochovaný až do prenesenia jeho pozostatkov do Prahy na jar tohto roku.

Sviatok patróna Českej republiky oslávila komunita českých veriacich v Ríme tradične svätou omšou, ktorú pri oltári Katedry vo Vatikánskej bazilike o 17. hod. celebroval Mons. Jan Vokál, biskup diecézy Hradec Králové. Pri tejto príležitosti v krypte Baziliky odhalili pamätnú tabuľu kardinálovi Josefovi Beranovi (1888-1969) na mieste, kde spočívali jeho telesné

pozostatky od 22. mája 1969 do 19. apríla 2018, kedy boli slávnostne prenesené do pražskej Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtecha.

V tejto súvislosti pripomeňme, že Česká republika v nedávnej dobe dostala nového apoštolského nuncia a má aj nového veľvyslanca pri Svätej stolici.

Novým apoštolským nunciom v Českej republike je od 21. septembra Mons. Charles Daniel Balvo, titulárny arcibiskup castellský. V minulosti bol nunciom v Keni a Južnom Sudáne a stálym pozorovateľom pri zložkách OSN pre životné prostredie a osídlenie UNEP a UN-Habitat.

Nový český veľvyslanec pri Svätej stolici Václav Kolaja odovzdal poverovacie listiny Svätému Otcovi Františkovi 6. septembra. Je vyštudovaný historik a v minulosti pôsobil ako námestník ministra zahraničných vecí Českej republiky.

-zk-

Aktualizované: 29.9.2018, 10:16

28 septembra 2018, 17:53