Hľadaj

Vatican News
Turismo internazionale, volo aerei, mondo Turismo internazionale, volo aerei, mondo 

Vatikánske posolstvo ku Dňu turizmu: Digitálne prostriedky používajme s rozumom

„Turizmus a digitálna transfomácia“ – tento názov nesie posolstvo prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinála Petra Turksona k Svetovému dňu turizmu. Ten každoročne slávime 27. septembra.

Zuzana Klimanová - Vatikán

„Posledné tendencie ukazujú, že  približne 50% digitálnych cestovateľov sa necháva inšpirovať prezeraním obrázkov a komentárov on-line a 70% pred tým, než sa rozhodne, konzultuje videá a názory tých, ktorí už cestovali.“

Toto je jeden z údajov, na ktoré Posolstvo k Svetovému dňu turizmu reaguje. Prinášame vybrané myšlienky z jeho textu,  publikovaného 4. augusta vo Vatikáne.

„Svetový deň turizmu, vyhlásený Svetovou organizáciou cestovného ruchu (UNWTO), slávime každý rok 27. septembra. Jeho téma pre rok 2018 – Turizmus a digitálna transformácia – sa sústreďuje na pokroky digitálnej technológie, ktorá premenila našu dobu a naše správanie, drasticky meniac spôsob prežívania oddychového času, dovolenky, cestovania a turizmu vo všetkých jeho formách.“

Štatistiky ukazujú výrazný nárast používania digitálnych technológií v cestovnom ruchu. Kard. Turkson však upozorňuje, že skutočným cieľom využitia týchto technológií má byť podpora udržateľnosti cestovného ruchu, inkluzívnosti miestnych komunít a celkovo podpora rastu ľudskej osoby:

„Digitálna inovácia má za cieľ šíriť inkluzívnosť, zvýšiť zapojenie miestnych ľudí a komunít a dosiahnuť inteligentné a vyvážené využívanie zdrojov.“

Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj v posolstve však varuje pred prehnaným podielom digitálnych technológií a pripomína spoluzodpovednosť za životné prostredie. Kardinál Turkson píše: 

„Ak sa technologické nástroje «stanú všadeprítomnými, nebudú podporovať rozvoj schopnosti múdro žiť, hĺbavo myslieť a veľkodušne milovať» (Laudato si´, č. 47).“

Posolstvo ďalej cituje encykliku pápeža Františka Laudato si´, ktorá žiada pestovať integrálnu ekológiu:

„«Nastal čas v niektorých častiach sveta spomaliť a chrániť zdroje, aby sa podporil zdravý rast v iných častiach. (...) Je tu tiež čas, aby technologicky vyspelé spoločnosti boli ochotné podporovať striedmejšie postoje tým, že budú redukovať spotrebu energie a zlepšovať podmienky na využívanie energie» (Laudato si´, č. 193). Prístup k digitálnemu prístrojovému vybaveniu musí byť umožnený všetkým, avšak vždy rešpektujúc a chrániac slobodu voľby jednotlivcov. Konečným cieľom nie je uskutočňovať turizmus prostredníctvom nových digitálnych technológí, ale aby postupné používanie technológií bolo sprevádzané vzrastajúcim vedomím osoby a komunity o používaní rešpektujúcom životné prostredie pre udržateľný rozvoj.“

Kardinál Turkson sa obracia aj na generáciu mladých ľudí, ktorí sú najviac vystavení riziku pohltenia digitálnym svetom:

„Ako pripomína pápež František, «Nestačí prechádzať digitálnymi „cestami“, čiže jednoducho byť pripojení, je treba, aby bolo spojenie sprevádzané skutočným stretnutím. Nemôžeme žiť osamote, uzavretí sami v sebe. Potrebujeme milovať a byť milovaní» (Posolstvo pápeža Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, 23. január 2014).

Posolstvo prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vyslovuje všetkým turistom a dovolenkárom žičenie z úst budúceho svätca, pápeža Pavla VI. Cituje jeho slová z júna 1969: 

„Nech turizmus prispeje k oslave Pána, ako aj k čoraz väčšiemu upevneniu ľudskej dôstojnosti, vzájomného poznania, duchovného zblíženia, občerstvenia tela i duše“ (Príhovor pápeža Pavla VI. účastníkom Diecézneho kongresu o pastorácii cestovného ruchu, 12. jún 1969).

04 augusta 2018, 16:53