Hľadaj

Vatican News
Miništranti z arcidiecézy Ostrihom-Budapešť na 12. medzinárodnej púti CIM v Ríme Miništranti z arcidiecézy Ostrihom-Budapešť na 12. medzinárodnej púti CIM v Ríme 

V Ríme sa začala medzinárodná púť miništrantov, nechýbajú ani Slováci

Večné mesto v závere júla zaplavili miništranti z 19 krajín. Ich prítomnosť je zreteľná najmä v okolí Vatikánu a hlavných pútnických bazilík. Na 12. medzinárodnú púť miništrantov prišlo vyše 60 tisíc mladých ľudí, z ktorých väčšina pochádza z diecéz nemeckej jazykovej oblasti a zo stredoeurópskeho regiónu, ale nechýbajú ani Ukrajinci či Američania, pútnici vietnamskej národnosti či miništranti z Barbadosu.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Medzi pútnikmi je aj vyše 150 chlapcov a mladých mužov zo slovenských diecéz. V utorok sa stretnú so Svätým Otcom Františkom pri špeciálnej audiencii. Na Námestí sv. Petra sa im o 18. hodine prihovorí a spoločne sa pomodlia vešpery zo sviatku sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa jezuitov.

Slovenskí miništranti prišli troma autobusmi a po ceste navštívili aj ďalšie miesta Talianska. Pochádzajú z rozličných diecéz a sú v širokom vekovom rozpätí od žiakov základnej školy až po vysokoškolákov. Púť vedie kňaz Trnavskej arcidiecézy Ľudovít Malý z Komisie KBS pre pastoráciu pútnikov spolu s duchovným otcom Petrom Valaským, zodpovedným za pastoráciu miništrantov v Nitrianskej diecéze. Zajtra budú mať slovenskí miništranti svätú omšu v Bazilike Svätého kríža z Jeruzalema a okrem Chrámu sv. Petra navštívia aj Vatikánske múzeá. Večer ich už čaká stretnutie so Svätým Otcom na Vatikánskom námestí.

V stredu 1. augusta budú mať pútnici rôzne aktivity v skupinách. Premiešajú sa z rozličných diecéz, aby sa vzájomne obohatili. Takto sa stretnú na troch stovkách miest v rámci celého Ríma. Slovenskí miništranti v stredu večer zavítajú do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda.

Téma tohtoročnej púte miništrantov znie „Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom“. Púť pravidelne organizuje Medzinárodné združenie miništrantov (Coetus Internationalis Ministrantium - CIM), založené v roku 1960, v ktorom sú zapojené diecézy z viacerých európskych krajín: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Francúzsko, Belgicko, Portugalsko a Taliansko.

Na čele tohtoročnej púte je predseda CIM Mons. Ladislav Nemeth SVD, biskup srbskej diecézy Zrenjanin. Púť miništrantov podľa jeho slov buduje vzťahy medzi národmi. „Hoci sa snažíme zdôrazniť našu vlastnú kultúru a vieru, predsa však to nechceme robiť na úkor druhých, ich vylučovaním či démonizáciou“, uviedol pri dnešnej tlačovej konferencii na pôde Vatikánu. Kontakty mladých z rozličných národností podľa jeho slov napomáhajú k „premosťovaniu vzájomných rozdielov a ich zharmonizovaniu v kresťanskom spolunažívaní“.

Mladých sprevádza aj nemecký biskup Stefan Oster SDB z diecézy Passau, predseda Komisie pre mládež Nemeckej biskupskej konferencie. Ten pri stretnutí s novinármi vysvetlil veľký význam vzájomného povzbudenia, ktoré mladí na púti načerpajú, keďže najmä v sekularizovaných prostrediach sa dnes od miništranta žiada odvaha obhájiť si svoju cirkevnú angažovanosť pred vrstovníkmi. Silnú skúsenosť z miništrovania si mladý človek odnáša do celého života a ovplyvňuje to jeho vzťah k Cirkvi aj v dospelosti, dodal Mons. Oster.

Účastníci 12. medzinárodnej púte miništrantov sú najmä vo veku 13 – 23 rokov. Niektorí z nich, najmä zo zaoceánskych krajín, prišli do Ríma aj s rodičmi.

30 júla 2018, 16:29