Hľadaj

Vatican News
Pápež František s predsedom Pápežskej akadémie pre život Mons. Pagliom - spoločná audiencia 25. júna 2018 Pápež František s predsedom Pápežskej akadémie pre život Mons. Pagliom - spoločná audiencia 25. júna 2018  (Vatican Media)

Rozhovor s prof. Jozefom Glasom o novom štýle Pápežskej akadémie pre život (AUDIO)

V dňoch 25. – 27. júna sa stretla v Ríme Pápežská akadémia pre život. Téma jej 24. zasadnutia, ktoré prebiehalo v Novej synodálnej aule vo Vatikáne bola venovaná „globálnej bioetike“.

O význame pojmu globálna bioetika ako aj o novom nasmerovaní vatikánskej inštitúcie, ktorá v poslednej dobe do svojich radov prijala aj členov iných náboženstiev a dokonca aj človeka bez vyznania, sa pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News podelil slovenský účastník podujatia, korešpondenčný člen Pápežskej akadémie pre život prof. Jozef Glasa.

Rozhovor s prof. Jozefom Glasom, členom Pápežskej akad. pre život

Podľa slov prof. Glasu má Pápežská akadémia pre život vo svojej novej podobe za posledný rok vynikajúce výsledky v oblasti podpory rozvoja paliatívnej starostlivosti. Okrem toho sa v súčasnosti na jej pôde vytvorili štyri pracovné skupiny, zamerané na genetiku, globálnu bioetiku, neurovedy a roboetiku.

Súčasťou programu zasadnutia v Ríme bolo aj stretnutie so Svätým Otcom Františkom, ktorý v príhovore k asi 300-člennému zhromaždeniu predložil svoje podnety.

Rozhovor pripravil Jozef Bartkovjak SJ

13 júla 2018, 18:02