Cerca

Vatican News
Blahoslavený laik Nunzio Sulprizio (1817-1836) Blahoslavený laik Nunzio Sulprizio (1817-1836) je kandidátom svätorečenia 

O svätorečení 19-ročného laika Nunzia Sulprizia bude hlasovať kardinálske konzistórium

O svätorečení mladého talianskeho laika bl. Nunzia Sulprizia budú hlasovať členovia Kardinálskeho zboru na riadnom verejnom konzistóriu, ktoré zvolal Svätý Otec František na 19. júla.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Nunzio Sulprizio (1817-1836) pochádzal z oblasti Pescary a v útlom detstve osirel. Pod opaterou starej matky sa stal horlivým miništrantom s dôverným vzťahom k Ježišovi na kríži a v Eucharistii, ktorý si zachoval po celý život. Po babkinej smrti sa ako deväťročný dostal do drsných rúk strýka, ktorý ho prinútil tvrdo pracovať vo svojej kováčskej dielni, často o hlade a zime.

Chlapec znášal utrpenia a ponižovania ako prejav lásky ku Kristovi. V nedeľu prichádzal do kostola, aj keď ho tam nikto neposielal. Ako 14-ročného ho zasiahlo bolestivé ochorenie holennej kosti. Nunzio prešiel viacerými nemocnicami, no lekári mu nevedeli pomôcť. Následkom gangrény podľahol ako 19-ročný v nemocnici v Neapole.

Nunzio Sulprizio zomrel v povesti svätosti, prežívajúc aj na smrteľnej posteli dôverné spojenie s Ježišom a Pannou Máriou. Jeho hrob sa okamžite stal miestom pútí.  Hrdinské cnosti mladého laika úradne potvrdil pápež Pius IX. v roku 1859. Blahorečil ho pápež Pavol VI. v roku 1963, počas Druhého vatikánskeho koncilu.

Ako dnes informoval majster pápežských liturgických slávení Mons. Guido Marini, kardinálsky zbor sa na posúdenie svätorečenia blahoslaveného laika Nunzia Sulprizia zíde v Konzistoriálnej sále Apoštolského paláca vo štvrtok 19. júla o 10. hodine pri modlitbe breviára „Hora tertia“.

-jb-

04 júla 2018, 19:40