Cerca

Vatican News
SINODO AMAZONIA Ilustračná snímka 

Vo Vatikáne predstavili prípravný dokument k Synode o Amazónii

V Tlačovom stredisku Svätej stolice dnes predstavili prípravný dokument pre Synodu biskupov o Amazónii, ktorá sa uskutoční v októbri roku 2019 na tému: „Amazónia, nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Text dokumentu dnes novinárom prezentovali generálny sekretár biskupskej synody kardinál Lorenzo Baldisseri, jej podsekretár Mons. Fabio Fabene a člen sekretariátu synody P. Pablo Moro.

Ako uviedol kardinál Baldisseri, „aj keď téma synody sa odvoláva na špecifické teritórium Amazónie“, myšlienky dokumentu ho „prekračujú, pretože sa týkajú celej Cirkvi a budúcnosti planéty“. Ďalej uviedol:

„V rámci amazonského regiónu je prioritou venovať pozornosť domorodým obyvateľom, ktorí tu žijú, ako to potvrdil pápež František v Puerto Maldonado. Tunajší domorodci nikdy neboli tak veľmi ohrozovaní, ako v súčasnosti. Na druhom mieste budeme venovať pozornosť téme životného prostredia, ekológii a starostlivosti o stvorenstvo, o spoločný domov. Toto všetko bude prezentované vo svetle náuky a života Cirkvi pôsobiacej v regióne.“

Štruktúra dokumentu: „Vidieť, posúdiť (rozlišovať) a konať"

Text prípravného dokumentu pozostáva z úvodu, troch kapitol a dotazníka pre miestne cirkvi. Kapitoly boli vytvorené podľa systému: „vidieť, posúdiť (rozlišovať) a konať“, ktorý bol použitý aj pri Synode o rodine, uviedol kardinál Baldisseri. Tri časti hlavného textu nesú názov:

1. Vidieť – Identita a volanie Amazónie, 2. Rozlišovať – Smerom ku pastoračnej a ekologickej konverzii , 3. Konať – Nové cesty pre Cirkev s tvárou Amazónie

Text dokumentu okrem iného definuje identitu Amazonského regiónu, venuje sa kultúrnej rôznorodosti jeho obyvateľstva, hovorí o spravodlivosti a právach domorodcov, ako aj o ich spiritualite a ľudovej múdrosti.

V Amazónii žijú tri milióny domorodcov z viac než 390 etník

Ako uviedol generálny sekretár biskupskej synody, Amazonský región má rozlohu 7,5 miliónov kilometrov štvorcových, rozkladá sa na území deviatich krajín (Brazília, Bolívia, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Venezuela, Surinam, Guayana a Francúzska Guayana) a nachádza sa v ňom sedem národných biskupských konferencií. Na tomto území žije celkovo 34 miliónov obyvateľov, z ktorých tri milióny sú domorodci patriaci k viac než 390 etnikám.

Amazónia je významná aj z hľadiska bohatstva a rôznorodosti fauny a flóry, jej lesy tvoria tretinu pôvodných lesov planéty a nachádza sa v nej až 20% nezmrazených sladkých vôd na zemeguli.

Prípravný dokument k budúcoročnej synode spomína aj problémy regiónu ako: ničenie životného prostredia kvôli ekonomickým záujmom, odlesňovanie regiónu, kontamináciu vôd, drastickú ťažbu nerastných surovín, produkciu drog, či dramatický nárast obchodovania s ľuďmi – zameraného osobitne na ženy a deti – a rôzne druhy vykorisťovania obyvateľstva.

Evanjelizácia nemôže obísť starostlivosť o prírodu i obyvateľov s ich kultúrou

V súvislosti s evanjelizáciou Amazónie kardinál Baldisseri uviedol:

„Proces evanjelizácie zo strany Cirkvi v Amazónii nemôže obísť starostlivosť o územie - prírodu a o jeho obyvateľstvo s jeho kultúrami. K dosiahnutiu tohto cieľa bude nevyhnutné skĺbiť znalosti predkov so súčasnými poznatkami, s osobitným odvolaním sa na udržateľné využívanie teritória a na rozvoj, ktorý by bol v súlade s hodnotami a kultúrami populácií“.

Nasledujúce kroky v prípravách na Synodu o Amazónii

Podsekretár synody Mons. Fabio Fabene na tlačovej konferencii informoval o ďalších krokoch pri prípravy synody. Ako povedal, pripomienky a ohlasy k dokumentu, spolu s vyplneným dotazníkom, majú jednotlivé diecézy Amazónskeho regiónu zaslať sekretariátu synody do februára 2019. Na ich základe bude vypracovaný pracovný dokument synody, tzv. Instrumentum laboris, ktorý by mal byť synodálnym otcom zaslaný približne v júni budúceho roku.

08 júna 2018, 18:19