Cerca

Vatican News
Pápež František pri kreovaní kardinála Konrada Krajewského - apoštolského almužníka Pápež František pri kreovaní kardinála Konrada Krajewského - apoštolského almužníka  (Vatican Media)

Pápež František kreoval na konzistóriu 14 nových kardinálov

Pri slávení riadneho verejného konzistória kardinálskeho zboru vo štvrtok 28. júna vo Vatikánskej bazilike Svätý Otec František kreoval 14 nových kardinálov. Ich krajinami pôvodu sú Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Poľsko, Madagaskar, Peru, Bolívia, Mexiko, Japonsko, Irak a Pakistan. Traja z nich sú nad 80 rokov a ich titul má charakter ocenenia za celoživotné zásluhy.

Jozef Bartkovjak SJ, Zuzana Klimanová - Vatikán

Po čítaní z Evanjelia podľa Marka (Mk 10, 32-45) Svätý Otec predniesol príhovor, v ktorom poukázal na Ježišov príklad toho, v čom spočíva pravá autorita v Cirkvi: „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom“ (Mk 10,43). Pripomenul, že „obrátenie, premena srdca a reforma Cirkvi majú a vždy budú mať misionársky charakter, pretože predpokladajú zanechať sledovanie a bránenie si vlastných záujmov, aby sa sledovali a obhajovali záujmy Otca.“

Ako sa nezmeniť na dokonalý nárazník

Výsledkom tejto zameranosti pre druhých bude to, „že v hodine pravdy, zvlášť v ťažkých chvíľach našich bratov, budeme ochotní a pripravení sprevádzať a prijať všetkých, každého jedného, a nezmeníme sa na dokonalé nárazníky, či už pre obmedzenosť pohľadov, alebo ešte horšie, preto, lebo začneme diskutovať a rozmýšľať, kto je medzi nami dôležitejší,“ dodal Svätý Otec.

V závere citoval z duchovného testamentu sv. Jána XXIII. o jeho vernosti evanjeliovej chudobe:

„Ďakujem Bohu za túto milosť chudoby, ku ktorej som sa zaviazal sľubom v mojej mladosti, chudoby ducha, ako Kňaz podľa Najsvätejšieho Srdca, i reálnej chudoby; a to ma držalo, aby som nikdy nič nepýtal, ani posty, ani peniaze, ani výhody, nikdy, ani pre mňa, ani pre mojich príbuzných alebo priateľov» (29. júna 1954).“

Po vyznaní viery a zložení prísahy si noví kardináli z rúk Svätého Otca prevzali sýtočervený biret a kardinálsky prsteň spolu s pridelením titulárneho chrámu resp. diakonie. Svätý Otec ako zvyčajne každému vyjadril bratským gestom znaku pokoja formou tzv. „amplexu“.

Záznam celej slávnosti kreovania kardinálov

Noví kardináli z 11 krajín vyjadrujú všeobecnosť Cirkvi

1. kard. Louis Raphaël I. Sako – chaldejský patriarcha Babylonie z Iraku;

2. kard. Luis Ladaria Ferrer SJ – prefekt Kongregácie pre náuku viery, zo Španielska;

3. kard. Angelo De Donatis – generálny vikár Rímskej diecézy, Talian;

4. kard. Giovanni Angelo Becciu – Talian, doterajší substitút pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a osobitný delegát pri Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov, už zakrátko prevezme funkciu prefekta Kongregácie pre kauzy svätých;

5. kard. Konrad Krajewski – Poliak, ako apoštolský almužník má na starosti charitatívnu službu pápeža;

6. kard. Joseph Coutts – arcibiskup pakistanského Karáčí;

7. kard. António dos Santos Marto – biskup diecézy Leiria-Fátima v Portugalsku;

8. kard. Pedro Barreto Jimeno SJ – arcibiskup Huancayo v Peru;

9. kard. Desiré Tsarahazana – arcibiskup so sídlom Toamasina na Madagaskare;

10. kard. Giuseppe Petrocchi – arcibiskup talianskej L´Aquily;

11. kard. Thomas Aquinas Manyo Maeda – arcibiskup Osaky v Japonsku;

Troma novými kardinálmi, ktorí už sú za hranicou voličského veku sú:

12. kard. Sergio Obeso Rivera – emeritný arcibiskup Xalapa v Mexiku;

13. kard. Toribio Ticona Porco – emeritný biskup z Corocoro v Bolívii;

14. kard. Aquilino Bocos Merino CMF – titulárny arcibiskup Urusi, člen rehole klaretínov, Španiel.

Ako povedal pápež František už 20. mája, keď ohlásil zvolanie konzistória, pôvod nových kardinálov „vyjadruje všeobecnosť Cirkvi, ktorá aj naďalej ohlasuje milosrdnú lásku Boha všetkým ľuďom zeme“. „Začlenenie nových kardinálov do Rímskej diecézy okrem toho vyjadruje neoddeliteľné puto medzi Petrovým sídlom a partikulárnymi cirkvami rozšírenými vo svete“.

Návšteva u emeritného pápeža Benedikta XVI.

Po skončení slávnosti Svätý Otec a štrnásti noví kardináli navštívili emeritného pápeža Benedikta XVI. V jeho rezidencii v kláštore Mater Ecclesiae sa im v kaplnke krátko prihovoril a spolu sa pomodlili Zdravas Mária. Po prijatí požehnania od Benedikta XVI. sa kardináli presunuli do priestorov Auly Pavla VI., kde každého z nich čakalo stretnutie s okruhom príbuzných, priateľov a známych.

Na slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna budú noví kardináli koncelebrovať so Svätými Otcom spolu s novými arcibiskupmi-metropolitmi, ktorí si na znak svojej hodnosti prevezmú páliá. Slávnostná svätá omša je na programe o 9.30 na Námestí sv. Petra.

Kreovaním 14 nových kardinálov sa Kardinálsky zbor rozrástol na 226, z nich 74 kreoval pápež František počas piatich doterajších konzistórií svojho pontifikátu. Medzi kardinálmi je momentálne 125 voličov, čiže vekovo mladších ako 80 rokov.

Reakcie niektorých z nových kardinálov na menovanie

Chaldejský patriarcha Bagdadu kard. Louis Raphaël Sako prezradil, že menovanie bolo preňho prekvapením a správu o ňom dostal až z médií. Pápež týmto gestom vyjadril, že je nablízku irackým kresťanom, že na nich nezabúda. „Kresťania v Iraku veľmi trpeli, mnohé cirkvi utrpeli útoky,“ pripomenul patriarcha Sako. Po prijatí kardinálskeho titulu sa uňho nezmení to, že je nablízku ľuďom.

„Zostávam otcom a pastierom,“ tvrdí iracký kardinál a dodáva:  „Sme služobníkmi, tak ako to od nás žiada pápež. Dnes duch sveta vstúpil aj do Cirkvi, musíme znovunadobudnúť ducha Božieho. Menovanie je povzbudením.“

Kardinál Luis Ladaria Ferrer SJ zastáva významnú funkciu prefekta Kongregácie pre náuku viery. Je známy svojím tvrdením, že vieroučná kongregácia má slúžiť jednoduchým veriacim. Španielsky jezuita vysvetľuje:

„Povedal som to už mnohokrát. Nie je to moja myšlienka, ale prebral som ju od pápeža Benedikta XVI., keď bol ešte prefektom Kongregácie pre náuku viery. Hovorieval, že máme povinnosť brániť a ochraňovať vieru tých ľudí, ktorí nemohli mať veľkú teologickú formáciu, ktorí neštudovali na teologickej fakulte. Vieru týchto osôb je treba chrániť, aby sme sa vyhli tomu, že by kvôli istým ideám bola poškodená. Takže ide tu o toto. Šíriť vieru znamená chrániť ju. Toto je náš program, nič iné. Je to to, čo Svätá stolica, Svätý Otec a pápeži naznačili. Snažíme sa robiť to, čo nám povedali.“

Kardinál Giovanni Angelo Becciu je už sedem rokov substitútom Štátneho sekretariátu. Od septembra preberie úrad prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Ako sám hovorí, menovanie za kardinála bolo preňho „polovičným prekvapením“:

„Či som očakával, že sa stanem kardinálom? Je tradíciou, že substitúti končia ako kardináli, avšak s pápežom Františkom boli tieto mechanizmy na pochybách. Sedem rokov som žil v pokoji, bez toho, aby som sa nechal uniesť touto mukou. Pápež mi to však naznačil v týždni, v ktorom vydal oznámenie o konzistóriu. Povedal mi: „vidím Vás takmer každý deň, nemôžete sa to dozvedieť z televízie“. Takto mi to oznámil spolu s povinnosťou o mlčanlivosti. Takže to bolo polovičné prekvapenie“.

V súvislosti so svojou novou misiou na čele kongregácie pre svätorečenia Mons. Becciu povedal:

„Prečo existuje Cirkev? Nie pre vytváranie systému moci či budovanie nových kostolov, ale pre to, aby dala ľudstvu zakúsiť Boha, aby mu komunikovala, že on existuje a to znamená mať s ním skúsenosť, ktorá ťa premení. Je to jedno pekné putovanie, na konci ktorého sa môžeš ocitnúť ako svätý. Krása a dôležitosť, ktorú pokrýva toto dikastérium pozostáva v tomto, objavovať ľudí, ktorí žili Evanjelium koherentne a odvážne. Je to zaujímavá perspektíva.“

28 júna 2018, 17:24