Hľadaj

Vatican News
Pápež František s Mons. Marcellom Semerarom Pápež František s Mons. Marcellom Semerarom 

Mons. Semeraro o príprave návrhu konštitúcie o Rímskej kúrii

V dňoch od 11. do 13. júna sa vo Vatikáne konalo už 25. zasadnutie Rady kardinálov C9, v závere ktorého bol publikovaný dokument o doterajšom priebehu reformy Rímskej kúrie. O postupe reformy za päť rokov činnosti C9 i o ďalších perspektívach sa v rozhovore pre Vatican News vyjadril sekretár Rady kardinálov a biskup diecézy Albano Mons. Marcello Semeraro.

„Kúria ako nástroj služby je vždy realita v procese reformy, adaptácie, aby tak mohla odpovedať na požiadavky a potreby Cirkvi“, vysvetlil Mons. Semeraro v rozhovore s redaktorom Alessandrom Gisottim. Odpovedal aj na nasledujúce otázky:

Niekto hovorí o „pomalosti“ tohto procesu a tiež o „korekciách smeru“. Pohľadom z vnútra Rady ako hodnotíte tieto názory?

„Pokiaľ ide o pomalosť, povedali mi, že proces vypracovania Pastor bonus (apoštolská konštitúcia schválená Jánom Pavlom II. v roku 1988) trval viac menej ako tento proces, päť rokov. Rozdiel je možno v tom, že aktuálny proces vo svojich rôznych etapách prebieha viac pred zrakom všetkých a je tiež prezentovaný prostredníctvom brífingov a komuniké Tlačového strediska Svätej stolice.

Teda, keďže nejde o tajnú prácu, ale o prácu, ktorá je z tohto pohľadu na očiach všetkých, môže vyvolávať dojem pomalosti procesu. Ale verím, že vám nebude vadiť, ak v čase uponáhľanosti a nadmerného zrýchlenia, poviem chváloreč na pomalosť. Pomalosť neznamená ťarbavosť alebo tak podobne, pomalosť znamená uvažovanie. Čo sa týka korekcií smeru, tie naopak vôbec nevidím.“

Keďže to môžete sledovať zblízka, ako by ste opísali spôsob, akým sa zúčastňuje pápež František na zasadnutiach Rady? Čo mu najviac leží na srdci pri týchto pracovných stretnutiach?

„Pápež v jednom veľmi dôležitom príhovore pri príležitosti 50. výročia ustanovenia biskupskej synody povedal, že synodalita  začína s počúvaním a potom upresnil, že ide o vzájomné počúvanie. Pápežov štýl účasti na zasadnutiach je hlavne tento. Pomyslite, Svätý Otec nechcel predniesť príhovor ani pri začatí prác Rady kardinálov, ale chcel si hneď vypočuť to, čo kardináli zozbierali v konzultáciách počas mesiacov toho prvého leta. A pamätám si, že v tom období to bolo viac ako sto fasciklov, ktoré som musel osobne preskúmať a usporiadať pre archív.

Počúvanie, diskrétne vstupy, ale tiež odpovede, ak je pápež požiadaný o vyjadrenie svojho názoru... Ale hovorím diskrétne vstupy v zmysle tej diskrétnosti , ktorá je charakteristická pre čnosť rozvážnosti, ktorá je čnosťou – aj podľa klasickej schémy sv. Tomáša – toho, kto vládne.“ (...)

„Rada kardinálov spravidla dáva o rôznych dôležitých bodoch prítomným hlasovať,  zvažujú sa aj cez hlasovanie prítomných. Tam kde sa nedosiahne jednomyseľnosť, alebo povedzme väčšina vyjadrená 8 hlasov z 9, tam kde sa nedosiahne táto jednomyseľnosť alebo kvalifikovaná väčšina, Rada uprednostňuje vrátiť vec na opätovné premyslenie.“

Už existuje návrh apoštolskej konštitúcie Praedicate Evangelium. Aké sú ďalšie kroky, ktoré sa dajú predvídať v tomto procese reformy? Vyjadril pápež nejakú myšlienku o budúcnosti tejto Rady, ktorá mu pomáha už 5 rokov?

„Rada kardinálov nebola založená pápežom primárne kvôli reforme Rímskej kúrie. Založil ju ako skupinu, ktorá mu bude radiť pri spravovaní univerzálnej Cirkvi, a keďže zo stretnutí pred konkláve vzišla aj táto vec, tak aj pre štúdium plánu revízie Apoštolskej konštitúcie. Aj keď dosiahne svoj cieľ predložiť pápežovi tento text Konštitúcie, bude Rada pokračovať vo svojej predchádzajúcej činnosti. Pravdepodobne, ale toto neviem, aj azda v inom rytme... Tento organizmus je hlavne nápomocný rozlišovaniu pápeža, teda ho môže zvolať kedy to považuje za vhodné.

Pokiaľ ide o reformu Kúrie, Rada kardinálov pripravila koncept ako návrh, pretože Rada predkladá návrhy. Koncept návrhu, ktorý sa teraz počas letných mesiacov dá na doladenie, na usporiadanie tak, aby sme dali pápežovi text, ktorý bude viac menej homogénny vo vyváženosti a v jazyku. A potom, tak ako sa to robilo aj pri Pastor bonus, úmyslom Svätého Otca je začať konzultácie s inštitúciami, myslím si, že to zaiste budú dikastériá Rímskej kúrie i ďalšie zložky, s ktorými bude pápež považovať za potrebné sa poradiť.“

Mons. Semeraro na záver potvrdil, že spomenutý homogénny náčrt textu Praedicate Evangelium hodlá Rada kardinálov predložiť Svätému Otcovi v priebehu septembra.

23 júna 2018, 18:36