Hľadaj

Vatican News
Petersdom 8 Petersdom 8 

Tento týždeň predstavia dva nové dokumenty vatikánskych dikastérií

Tento týždeň verejnosti predstavia dva nové dokumenty z dielne vatikánskych kongregácií – jeden na tému kontemplatívneho života a druhý o etike v ekonomicko-finančnej oblasti.

Zajtra 15. mája bude v Tlačovom stredisku Svätej stolice verejnosti predstavený dokument Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života o kontemplatívnom živote. Inštrukciu s názvom „Cor Orans“ (Modliace sa srdce) predstavia sekretár dikastéria pre zasvätený život Mons. José Rodríguez Carballo OFM spolu s podsekretárom kongregácie P. Sebastianom Paciollom OCist.

Vo štvrtok 17. mája rovnako vo vatikánskom tlačovom stredisku predstavia dokument Kongregácie pre náuku viery a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj na tému etiky v ekonomicko-finančnej oblasti. Názov dokumentu znie: „Oeconomicae et pecuniariae quaestiones (Ekonomické a majetkové otázky). Úvahy o etickom rozlišovaní ohľadom niektorých aspektov aktuálneho ekonomicko-finančného systému.“ 

Na tlačovej konferencii vystúpia vedúci oboch dikastérií – kardinál Peter Turkson ako prefekt Diskastéria pre integrálny ľudský rozvoj a arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ ako prefekt Kongregácie pre náuku viery. Na stretnutie s novinármi sú pozvaní aj dvaja univerzitní profesori z Talianska: Leonardo Becchetti z rímskej Univerzity Tor Vergata a Lorenzo Caprio z milánskej Katolíckej univerzity.

-zk-

14 mája 2018, 14:25