Cerca

Vatican News
Z regionálneho stretnutia Pápežských misijných diel v Amerike Ilustračná snímka: Z regionálneho stretnutia Pápežských misijných diel v Amerike 

Pápežské misijné diela: Misijný október 2019 má štyri ciele

V týchto dňoch sa zišli v Ríme na valnom zhromaždení zástupcovia Pápežských misijných diel z celého sveta. Hlavným bodom ich programu je príprava mimoriadneho misijného mesiaca v októbri 2019.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Pápež František pozdravil všetkých účastníkov videoposolstvom v ktorom vyzdvihol význam tejto pápežskej inštitúcie a vyzval k podpore jej činnosti.

Ako informoval generálny sekretár Pápežskej misijnej únie páter Fabrizio Meroni, cieľom Misijného októbra 2019 je „pomôcť celému Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta“. Podľa priania pápeža Františka misijný mesiac majú charakterizovať štyri rozmery:

1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby;

2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov;

3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie;

4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misii, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

Podnety pripravené v Ríme sa majú podľa pátra Meroniho stať impulzom pre miestne iniciatívy konané počas misijného mesiaca.

Zástupcovia misijných diel skúmajú možnosť organizovať v rámci misijného mesiaca okrem Medzinárodného kongresu aj formačné, akademické alebo prakticko-pastoračné stretnutia na jednotlivých kontinentoch: dve v Afrike, pre frankofónnu a anglofónnu oblasť, dve v Ázii, jedno v Indii a druhé v ázijsko-tichomorskej oblasti.

31 mája 2018, 16:48