Cerca

Vatican News
Svätý Otec prijíma poverovacie listiny od veľvyslankyne Tanzánie Svätý Otec prijíma poverovacie listiny od veľvyslankyne Tanzánie  (Vatican Media)

Sedem nových veľvyslancov sa prezentovalo u pápeža Františka

Pápež František dnes dopoludnia prevzal poverovacie listiny siedmich nových veľvyslancov pri Svätej stolici. Nových reprezentantov do Vatikánu vyslali Pakistan, Mongolsko, Dánsko, Fínsko, Tanzánia, Etiópia a africké kráľovstvo Lesotho.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Svätý Otec prijal v Klementínskej sále poverovacie listiny od nových nerezidentných veľvyslancov zastupujúcich spomenutých sedem krajín. Pri tejto príležitosti ich povzbudil, aby svojou diplomatickou činnosťou napomáhali pri hľadaní odpovedí na dôležité výzvy dneška.

Vo svojom príhovore pápež František pripomenul, že 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv na pôde OSN by malo slúžiť ako výzva k obnoveniu ducha solidarity voči všetkým, hlavne tým najnúdznejším. Ubezpečil ich o ochote Cirkvi byť nápomocnou v tejto snahe:

„Cirkev, ktorá je presvedčená o zodpovednosti, ktorú máme za seba navzájom, podporuje každé úsilie spolupracovať bez násilenstva a zlého úmyslu na budovaní sveta v duchu pravého bratstva a pokoja (porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, 92).“ 

V závere svojho príhovoru pápež František pripomenul úlohu medzinárodného spoločenstva voči všetkým tým, ktorí sú nútení kvôli vojne, hladu, ekologickým problémom či iným opustiť svoje domovy.

„Tento problém má svoju vnútornú etickú dimenziu, ktorá presahuje národné hranice a obmedzené koncepcie ohľadom bezpečnosti a vlastného záujmu,“ zdôraznil Svätý Otec.

Veľvyslancov Pakistanu, Mongolska, Dánska, Fínska, Tanzánie, Etiópie a Lesotha pápež František ubezpečil o pripravenosti celej Rímskej kúrie byť nápomocnou pri napĺňaní ich poslania veľvyslancov pri Svätej stolici.

17 mája 2018, 12:43