Hľadaj

Vatican News
Mons Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, prefekt Kongregácie pre náuku viery 

Mons. Ladaria: O svätení žien učí definitívne sv. Ján Pavol II.

Učenie Cirkvi o služobnom kňazstve vyhradenom výlučne pre mužov má definitívny charakter, pripomenul prefekt Kongregácie pre náuku viery Mons. Luis Ladaria. Ak z niektorých krajín ešte zaznievajú spochybňujúce otázky, je to znepokojivé, pretože vec je jasne uzavretá.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Vatikánsky denník L´Osservatore Romano priniesol 30. mája článok prefekta Kongregácie pre náuku viery, arcibiskupa Ladariu, s nadpisom „Definitívny charakter náuky «Ordinatio sacerdotalis». Na margo niektorých pochybností.“

Vec je definitívne uzavretá vyjadrením sv. Jána Pavla II. z roku 1994 o nemožnosti svätenia žien. Nejde pritom len o disciplinárnu, ale aj o vieroučnú záležitosť. „V tomto svetle vyvoláva vážne obavy vidieť ešte z niektorých krajín vychádzať hlasy, ktoré spochybňujú definitívnosť tohto učenia,“ píše jezuita Mons. Ladaria.

V článku dáva argumenty, ktoré vylučujú takúto možnosť, a to v prvom rade na základe „podstaty sviatosti“ kňazstva, ktorú Cirkev nemôže meniť, a to z poslušnosti voči Pánovi.

Rekapituluje v ňom cirkevnú náuku v tejto veci, citujúc pápežov Jána Pavla II., Benedikta XVI. i pápeža Františka a vysvetľuje záväzný charakter ich vyjadrení, ktorý neumožňuje pochybovať o definitívnosti vyjadrenia Cirkvi v tejto veci.

Prinášame hlavné časti článku Mons. Luisa Ladariu SJ:

„«Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne» (Jn 15,4). Ak môže Cirkev ponúknuť život a záchranu celému svetu, je to vďaka svojmu zakoreneniu v Ježišovi Kristovi, svojmu zakladateľovi. Toto zakorenenie sa deje v prvom rade cez sviatosti, v ktorých centre je eucharistia.

„Cirkev sa vždy považovala za viazanú týmto Pánovým rozhodnutím“

Ustanovené Kristom, sú opornými stĺpmi Cirkvi, ktoré ju neustále tvoria ako jeho telo a jeho nevestu. Vnútorne spojená s eucharistiou je sviatosť kňazstva, v ktorej sa Kristus sprítomňuje v Cirkvi ako zdroj jej života a jej činnosti. Kňazi sú uspôsobení na podobu «Krista kňaza tak, aby mohli konať v mene Krista, hlavy Cirkvi» (Presbyterorum ordinis, č. 2).

Kristus si želal udeliť túto sviatosť dvanástim apoštolom, všetko mužom, ktorí to zase odovzdali ďalším mužom. Cirkev sa vždy považovala za viazanú týmto Pánovým rozhodnutím, ktoré vylučuje, že by služobné kňazstvo mohlo byť platne udelené ženám.“

Po týchto slovách Mons. Ladaria cituje jednoznačné a definitívne vyjadrenie sv. Jána Pavla II., ktorý v liste Ordinatio sacerdotalis z 22. mája 1994 píše, že „Cirkev nemá v nijakom prípade právomoc udeliť ženám kňazskú vysviacku a že tento výrok musia brať za definitívny všetci veriaci Cirkvi“ (č. 4). Arcibiskup Ladaria v tejto súvislosti pripomína aj odpoveď danú Kongregáciou pre náuku viery na žiadosť o vysvetlenie v tejto veci, že tu naozaj „ide o pravdu, ktorá patrí k depozitu viery“.

Prefekt Kongregácie pre náuku viery však zároveň vysvetľuje:

„Samozrejme, rozdielnosť funkcií medzi mužom a ženou nenesie so sebou žiadnu podriadenosť, ale vzájomné obohatenie. Pamätajme, že dokonalým obrazom Cirkvi je Mária, Matka Pána, ktorá nedostala apoštolskú službu. Tak sa ukazuje, že mužskosť a ženskosť, ktoré sú pôvodným jazykom vpísaným Stvoriteľom do ľudského tela, boli zapojené do diela nášho vykúpenia.

„V Pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy“

Práve vernosť Ježišovmu obrazu služobného kňazstva dovoľuje napokon prehlbovať a stále viac podporovať špecifickú úlohu žien v Cirkvi, vzhľadom na to, že «v Pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy» (1 Kor 11,11). Okrem iného sa tak môže upriamiť pozornosť na našu kultúru, ktorej robí problém chápať zmysel a dobro rozdielnosti medzi mužom a ženou, aj tam kde sa to týka tiež ich doplňujúceho sa poslania v spoločnosti.“

Na druhom mieste uvádza Mons. Ladaria argument, že spochybňovanie tohto učenia predstavuje vážne dôsledky pre spôsob, ako chápeme Učiteľský úrad Cirkvi. Cituje Benedikta XVI., ktorý je v jednej línii s Jánom Pavlom II. a ukazuje, že to isté platí aj o pápežovi Františkovi. Mons. Ladaria píše:

„K tejto téme sa vrátil aj pápež František. Vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium opäť potvrdil, že sa nespochybňuje «kňazstvo rezervované mužom ako znak Krista Ženícha, ktorý sa daruje v Eucharistii» (EG č. 104) a vyzval aby sa toto učenie neinterpretovalo ako vyjadrenie moci, ale služby, takým spôsobom, aby sa lepšie chápala rovnaká dôstojnosť mužov a žien v jedinom Kristovom tele.

Na tlačovej konferencii počas spiatočného letu z apoštolskej cesty vo Švédsku 1. novembra 2016 pápež František opäť potvrdil: «O kňazskej vysviacke žien v Katolíckej cirkvi posledné jasné slovo povedal svätý Ján Pavol II., a toto zostáva»“.

31 mája 2018, 18:10