Hľadaj

Vatican News
FILES-VATICAN-RELIGION-FINANCE-BANKING-IOR Inštitút pre náboženské diela (IOR)  (AFP or licensors)

Výročná správa vatikánskej banky IOR: Etické zásady investovania

Inštitút pre náboženské diela (IOR), známy aj ako „vatikánska banka“, zverejnil výsledky svojho hospodárenia za uplynulý rok 2017. V správe pre médiá zdôraznil, že v investičných rozhodnutiach sa riadi konkrétnymi etickými kritériami.

Alena Barvirčáková CJ – Vatikán

„Dňa 24. apríla Dozorná rada IOR jednomyseľne schválila účtovnú závierku za rok 2017 a navrhla Komisii kardinálov úplné rozdelenie ziskov pre Svätú stolicu“, píše sa v tlačovej správe z 22. mája. Účtovná závierka bola overená nezávislým auditom firmy Deloitte & Touche a zverejnená vo výročnej správe Inštitútu.

Správa konštatuje, že „v roku 2017 IOR pokračovalo s obozretnosťou v poskytovaní finančných služieb Katolíckej cirkvi nachádzajúcej sa po celom svete a Vatikánskemu mestskému štátu.“

Zhrnutie v číslach

Vatikánska banka „poskytla minulý rok služby okolo 15 tisíc klientom, čo predstavuje približne 5,3 miliárd eur finančných zdrojov (5,7 miliárd eur v roku 2016), z čoho asi 3,5 miliardy sa týka správy úspor a úschovy“.

„Čistý zisk je vo výške 31,9 milióna eur (v roku 2016 dosiahol 36,0 milióna, v čom bolo zahrnutých 13,0 miliónov eur mimoriadnych položiek spojených s uvoľňovaním rezerv)“ a „najväčší príspevok k čistému zisku, vo výške 44,3 milióna eur, pochádza zo správy aktív inštitútu“. Investičná politika IOR „zostala obozretná a bola v súlade so stratégiami predchádzajúcich rokov“.

„Inštitút pokračoval v procese optimalizácie nákladov začatom v minulých rokoch, znížiac ich na 18,7 milióna eur (19,1 milióna v roku 2016)“. Ďalej sa vo vyhlásení uvádza, že „k 31. decembru 2017 aktíva inštitútu bez rozdelenia zisku predstavovali 627,2 miliónov eur, čo zodpovedá pomeru CET1 o 68,26% (64,53% v roku 2016), čo zreteľne ukazuje vysokú solventnosť Inštitútu s nízko rizikovým profilom“.

Kvalitatívne ciele

V Tlačovej správe IOR sa okrem dosiahnutých finančných cieľov uvádzajú aj kvalitatívne ciele tohto finančného inštitútu Svätej stolice. Dvoma najvýznamnejšími sú „investovanie v súlade s katolíckou etikou“ a „dobročinné aktivity“.

Pri tom prvom sa zdôrazňuje, že „vyzdvihnutie ľudského života, stvorenstva a ľudskej dôstojnosti patrí medzi nespochybniteľné hodnoty, ktorými sa inštitút riadi pri rozhodovaní o investovaní“. Inštitút „vyjadril svoj záväzok prispieť k «starostlivosti o spoločný domov», o ktorej hovorí pápež František v encyklike Laudato si´, rozhodnutím investovať na základe dvoch základných postojov, na ktoré v dokumente odkazuje Svätý Otec“, a tými sú „sociálna zodpovednosť podnikov“ a „úloha podnikov pri realizácii udržateľnej budúcnosti“.

„V roku 2017 preto Inštitút pokračoval vo vyhýbaní sa investíciám do podnikov, ktoré porušujú alebo nekonajú úplne v súlade s celosvetovo uznávanými zásadami v oblasti ľudských práv, pracovných štandardov, boja proti korupcii a boja proti environmentálnej kriminalite“, a tiež vyjadril „pripravenosť ukončiť investovanie, ak by dodržiavanie týchto zásad zo strany vybraných spoločností nebolo zachovávané“.

„Podobne pokračoval v realizácii investícií zameraných aj na podporu rozvoja najchudobnejších krajín, robiac rozhodnutia v súlade s vytváraním udržateľnej budúcnosti pre budúce generácie.“

Pokiaľ ide o charitatívne aktivity, inštitút v roku 2017 „prispel k realizácii mnohých dobročinných a sociálnych aktivít, a to prostredníctvom finančných darov, ako aj prostredníctvom ústupkov spojených z vlastníctvom nehnuteľností, prenajímaných za dotované alebo bezplatné nájomné pre inštitúcie so sociálnym zameraním“.

23 mája 2018, 17:55