Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka   (Vatican Media)

Predstavili nové smernice pre ženské kontemplatívne kláštory

V utorok 15. mája vo Vatikáne predstavili dokument s názvom „Cor orans“ (Modliace sa srdce). Ide o aplikačnú inštrukciu k apoštolskej konštitúcii „Vultum Dei quaerere“ o ženskom kontemplatívnom živote, ktorú vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v roku 2016.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

V Tlačovom stredisku Svätej stolice o novom dokumente informovali  sekretár Kongregácie Mons. José Rodríguez Carballo OFM spolu s podsekretárom P. Sebastianom Paciollom OCist. Samotný dokument je rozdelený do štyroch kapitol. V prvej, s názvom „Autonómny kláštor“ sa potvrdzuje právna autonómia každého samostatného kláštora mníšok, podmienená schopnosťou kláštora byť skutočne autonómnym vo všetkých smeroch: povolania, formácia, riadenie, vzťahy, liturgia či ekonomika.

Druhá kapitola „Federácia kláštorov“ sa venuje otázke vzniku zoskupení kláštorov nielen na základe geografickej blízkosti, ale aj blízkosti v duchovnosti a tradícii. Inštrukcia sa venuje aj jednotlivým zložkám, ktoré riadia takto vzniknutú federáciu.

Klauzúre ako typickému prvku mníšskeho života sa venuje tretia kapitola s titulom „Oddelenie sa od sveta“. Hovorí o zmysle zachovania tohto znaku a tiež o jeho podobách v súčasnom svete. Posledná štvrtá kapitola „Formácia“ sa venuje všetkým stupňom počiatočnej i permanentnej formácie.

V závere dokumentu sa jasne píše, že „touto inštrukciou chce kongregácia potvrdiť vysoké ocenenie Cirkvi pre mníšsky kontemplatívny život a svoju snahu o záchranu autentickosti tejto špecifickej formy nasledovania Krista.“

15 mája 2018, 19:49