Hľadaj

Vatican News
Incontro Papa Francesco e Papa Benedetto XVI Ilustračná snímka - Benedikt XVI. s pápežom Františkom  (Vatican Media)

Emeritný pápež Benedikt XVI. dnes slávi 91. narodeniny

Pred 91 rokmi, 16. apríla 1927 sa v bavorskom Marktl am Inn narodil Joseph Aloisius Ratzinger. Dnes emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý sa od roku 2013 v ústraní kláštora zasväteného Panne Márii Matke Cirkvi venuje životu modlitby, je pre Cirkev naďalej zdrojom duchovnej múdrosti cez bohatstvo myšlienok trvalej hodnoty, a to aj priamo na tému modlitby.

Jozef Bartkovjak - Vatikán

Narodeninový deň slávil Benedikt XVI. v spoločnosti svojho brata Georga Ratzingera v spokojnej rodinnej atmosfére. V skorých ranných hodinách Svätý Otec František za neho obetoval svätú omšu, po ktorej mu zaslal svojej osobné blahoprianie. Večer na počesť jubilanta pripravila koncert dychová hudba Pápežskej Švajčiarskej gardy pri jeho rezidencii Mater Ecclesiae.       

„Prvé a základné miesto, kde sa učíme nádeji, je modlitba,“ napísal Benedikt XVI. vo svojej druhej encyklike Spe salvi („V nádeji sme spasení“) z roku 2007. Deň narodenín emeritného pápeža je vhodnou príležitosťou prijať jeho pozvanie k modlitbe, ktoré mlčky dáva celej Cirkvi svojím príkladom kontemplatívneho života a trpezlivého znášania ťažkostí spojených s vysokým vekom. V spomenutej encyklike pápež Benedikt XVI. okrem iného píše:

„Súčasťou istej zbožnosti, dnes menej, no donedávna značne rozšírenej, bola myšlienka na možnosť „obetovať“ každodenné malé námahy, ktoré nás neustále stretajú ako viac či menej otravné bodnutia, a prepožičať im tak nový zmysel. V tejto zbožnosti boli iste aj prehnané a možno i nezdravé veci. Treba si však položiť otázku, či do určitej miery neobsahovala niečo podstatné, čo by nám mohlo byť nápomocné.

Čo to znamená „obetovať“? Ľudia, ktorí to praktizovali, boli presvedčení, že do Kristovho súcitu s nami môžu vložiť svoje malé námahy, ktoré sa tak istým spôsobom stávajú súčasťou pokladu spolucítenia, ktoré ľudstvo tak potrebuje. Týmto spôsobom by aj malé každodenné trápenia mohli dostávať zmysel a prispievať tak k ekonómii dobra a k láske medzi ľuďmi. Možno by sme sa naozaj mali pýtať, či by sa takáto prax nemohla znova stať zmysluplnou perspektívou aj pre nás.“ (Spe salvi, 40)

16 apríla 2018, 13:20