Hľadaj

Gabriella Gambino, podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život Gabriella Gambino, podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život 

Svätá stolica: Surogátne materstvo je „obchodovanie“, ktoré treba urýchlene zakázať

Podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život Gabriella Gambino moderovala v OSN v Ženeve stretnutie o fenoméne surogátneho materstva nazývaného ľudovo aj fenomén „maternice na prenájom“ a o potrebe medzinárodného plánovania ochrany žien a detí pred všetkými formami vykorisťovania.

Vatican News

Náhradné materstvo predstavuje „závažné porušenie dôstojnosti a práv žien i detí“. Medzinárodné spoločenstvo „sa musí cítiť povolané zamyslieť sa nad naliehavosťou zavedenia absolútneho zákazu“ tejto praxe, ako k tomu vyzval pápež František vo svojom prejave k diplomatickému zboru v januári tohto roku. V skutočnosti sa celosvetovo šíri „konsenzus za rozhodné odsúdenie“ tejto praxe, a to „aj vychádzajúc z rôznych politických, etických a náboženských pozícií“. Tieto závery predniesla v utorok 18. júna Gabriella Gambino, podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktorá v Paláci národov v Ženeve moderovala stretnutie na tému: „Za akú cenu? Smerom k zrušeniu surogátneho materstva: predísť vykorisťovaniu a komercializácii žien a detí“, ktoré zorganizovali Stála misia Svätej stolice pri OSN v Ženeve a nadácia „Caritas in veritate“.

„Prokreatívny turizmus“

Cieľom stretnutia, ako vysvetlila moderátorka v úvode, bolo „uvažovať nad naliehavosťou medzinárodnej reakcie na fenomén surogátneho materstva“. Uvedomujúc si skutočnosť, že „prokreatívna turistika“, ktorá vznikla v dôsledku rozdielnych právnych predpisov štátov ohľadom surogátneho materstva, „je stále príčinou nadnárodného vykorisťovania žien a detí prostredníctvom tejto praxe“, je podľa Gabrielly Gambino nevyhnutné „podporovať spoločný záväzok na zabezpečenie všeobecnej ochrany dôstojnosti a základných ľudských práv zúčastnených osôb“.

Právo na dôstojnosť

Vatikánska podsekretárka citovala nedávny dokument Dignitas infinita (apríl 2024) Dikastéria Svätej stolice pre náuku viery, ktorý zdôrazňuje, že každé dieťa má právo „mať plne ľudský pôvod a [...] prijať dar života, ktorý by vyjadroval dôstojnosť darcu i prijímateľa“ (č. 49). Ako zároveň zdôraznila, „nie všetky spôsoby plodenia sú legitímne a vo vyslovene právnom zmysle neexistuje žiadne „právo na dieťa“, ktoré by mohlo ospravedlniť akúkoľvek prokreačnú prax“. Podsekretárka pripomenula problémy spojené so surogátnym materstvom, od „depersonalizácie a proceduralizácie narodenia“ až po „komercializáciu a vykorisťovanie ženy“ na jednej strane a „považovanie dieťaťa za vec, na strane druhej“. Ide tiež o „formu komercializácie základných ľudských vzťahov, ktorá je predurčená navždy ovplyvniť identitu a život zúčastnených subjektov“.

Ostatné prejavy

Na konferencii vystúpila aj Eugenia Roccella, talianska ministerka pre rodinu, pôrod a rovnosť príležitostí, aby sa venovala otázke náhradného materstva z pohľadu talianskej legislatívy. Problematiku surogátneho materstva analyzovala z hľadiska práv detí Olivia Maurel z USA, hovorkyňa Casablanskej deklarácie a vedúca kampane za všeobecné zrušenie surogátneho materstva, ktorá bola sama počatá týmto spôsobom. Z hľadiska práv žien problematiku surogátneho materstva hodnotila novinárka a spisovateľka Eva Maria Bachinger, ktorá v roku 2015 vo Viedni spoluzaložila iniciatívu „Stop surogátnemu materstvu“ a je autorkou troch kníh na túto tému. A napokon Bettina Roska, právnička ADF International v Ženeve, analyzovala túto tému v jej právnom rozmere, načrtla obraz medzinárodného právneho prostredia a poukázala na nedostatky a výzvy.

Preložila Zuzana Klimanová

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 júna 2024, 16:01