Hľadaj

Plagát Týždňa Laudato si' v Uruguaji s reprodukciou maľby slovenského umelca Ladislava Záborského Plagát Týždňa Laudato si' v Uruguaji s reprodukciou maľby slovenského umelca Ladislava Záborského 

Týždeň Laudato si‘ - sedem rokov encykliky pápeža Františka

Na dnešný deň 24. mája pripadá siedme výročie encykliky pápeža Františka o starostlivosti o náš spoločný domov, v ktorej nabáda k „integrálnej ekológii“, zahŕňajúcej medziľudské vzťahy, vzťah k prírode a vzťah k Bohu. Svätý Otec dnes rozoslal cez Twitter k tejto téme nasledujúci podnet:

„Musíme tak zregenerovať ekonomiku, aby bola spravodlivejšia, udržateľnejšia, solidárnejšia a ohľaduplnejšia voči Zemi, nášmu spoločnému domovu. S pohľadom upretým na Ježiša môžeme spoločne kráčať k lepšej budúcnosti.“

V tejto súvislosti od nedele 22. mája prebieha už tradičný Týždeň Laudato si‘. Iniciatíva organizovaná vatikánskym Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj spája katolíkov, aby spoločne načúvali a odpovedali na výzvy ochrany stvorenstva, tešili sa z pokroku dosiahnutého pri uvádzaní Laudato si' do života. Zároveň ich v kontexte synodálneho procesu pozýva k angažovanosti v Platforme iniciatív Laudato si'.

Tematicky sa Týždeň Laudato si‘ sústreďuje na sedem cieľov integrálnej ekológie, ktoré sleduje spomínaná platforma ako pomôcka pre katolícke inštitúcie, komunity i rodiny. Počas siedmich dní sa konajú celosvetové, regionálne i miestne podujatia súvisiace s ústrednými výzvami encykliky Laudato si'. Okrem iného sú to aj témy: „ako čeliť kolapsu biodiverzity“; „úloha fosílnych palív v konfliktoch a v klimatickej kríze“; „ako môžeme všetci prijať chudobných do nášho každodenného života“.

-zk, jb-

24 mája 2022, 14:15