Hľadaj

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin 

Kardinál Parolin: Francúzsko by si zaslúžilo pápežovu návštevu

Vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin, ktorý 4. júla reprezentoval Svätého Otca v Štrasburgu ako jeho osobitný vyslanec na slávnostnej pripomienke 1300. výročia smrti sv. Otílie, patrónky Alsaska, sa pri príležitosti návštevy vyjadril pre francúzske médiá aj k niektorým aktuálnym otázkam týkajúcim sa diania vo Vatikáne a tém, ktoré zaujímajú najmä Francúzsko. Prinášame niektoré jeho vyjadrenia z rozhovoru pre katolícky denník La Croix.

Cesta Svätého Otca do Francúzska sa aspoň v tejto chvíli nepredvída, hoci „projekt existuje“, uviedol vatikánsky štátny sekretár a dodal: „Svätý Otec už vyjadril svoj záujem Emmanuelovi Macronovi. Nie som v stave povedať nejaký dátum. Verím, že sa to bude dať čím skôr, pretože Francúzsko si zasluhuje návštevu Svätého Otca“.

V tejto súvislosti kardinál pripomenul storočnicu diplomatických vzťahov medzi Francúzskom a Vatikánom: ako uviedol, sú to vzťahy „pozitívne“: „zdieľame spoločný záujem o problémy ako je ekológia, ktorá sa stala jednou z ústredných tém medzinárodnej aktivity Svätej stolice, a riešenie pandémie“. Predsa však zostávajú „niektoré rozdielnosti, ako je otázka odzbrojenia a jadrových zbraní“.

Na otázku o očakávanom zverejnení výsledkov vyšetrovania Nezávislej komisie pre zneužívania členmi Katolíckej cirkvi vo Francúzsku kardinál Parolin odpovedal, že to bude „pravdepodobne veľmi bolestný moment, avšak netreba mať strach z pravdy. ... Sme smutní, a viem že mnohí katolíci budú veľmi zarmútení a pohoršení z toho, čo si prečítajú. Ale musíme podstúpiť túto kalváriu. Odtiaľ sa môže zrodiť nové povedomie pre boj s týmito fenoménmi a predídenie opakovaniu týchto činov“.

Vatikánsky štátny sekretár odpovedal 

aj na otázku o súdnom procese, ktorý sa začne 27. júla pred vatikánskym tribunálom v záležitosti finančných investícií Štátneho sekretariátu v Londýne: „Verím, že v tomto procese bude môcť vyjsť na povrch pravda, pre dobro všetkých“.

Kardinál Parolin odpovedal aj na otázku o francúzskom laicizme, v súvislosti s prebiehajúcimi diskusiami Národného zhromaždenia, dolnej komory francúzskeho parlamentu, ohľadom problematického návrhu zákona o „náboženskom separatizme“, ktorý predpokladá väčšiu kontrolu zo strany štátu voči náboženským organizáciám a miestam kultu. Vatikánsky štátny sekretár poznamenal, že tu ide o „tému, ktorá je vo Francúzsku veľmi citlivá“, pričom uviedol:

„Francúzsky laicizmus má charakteristiky, 

ktoré sa inde nenachádzajú, späté s vašou históriou a osobitne s Francúzskou revolúciou, ale aj s rozličnými etapami, ktoré viedli k separácii Cirkvi a štátu, a neraz k silnému odmietnutiu náboženstva. Všetky tieto epizódy zanechali stopu a prispeli k marginalizácii náboženského rozmeru v živote spoločnosti. Toto nie je v poriadku. Ideálom je vždy to, aby tu bola zároveň istá autonómia politickej spoločnosti od Cirkvi, ako aj zdravá spolupráca medzi nimi. Cirkev a štát majú spoločný cieľ prispievať k všeobecnému dobru.“   

Témou rozhovoru pre časopis La Croix bol aj celkom nedávno schválený francúzsky zákon o bioetike, ktorý je silne kritizovaný zo strany katolíkov. Kardinál Parolin k tomu uviedol, že „je dôležité, aby katolíci mohli dať zaznieť svojmu hlasu, s argumentmi založenými na ich viere, aj v tak delikátnych debatách“. A to platí aj v prípade, že zákon už bol schválený, „pretože to robia v mene obrany dôstojnosti a hodnoty každého ľudského života“. Treba však dať pozor, dodáva kardinál, aby „sa debata držala argumentov a neskĺzlo sa do ideológie“.

(Zdroj) -jb-

14 júla 2021, 19:38