Hľadaj

K pietnej spomienke na hrdinských talianskych zdravotníkov sa pripojil aj pápež

Deň 20. február slávi Taliansko ako „Národný deň zdravotníckeho personálu“, v ktorom si obzvlášť pripomína všetkých lekárov, zdravotníkov i dobrovoľníkov, ktorí obetovali životy v službe počas pandémie COVID-19. Na pietnej spomienke v Ríme za účasti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu bol prítomný aj predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia, ktorý prítomným tlmočil slová pápeža Františka, zaslané vo forme telegramu.

Svätý Otec v liste ubezpečuje o tom, že dnes špeciálne pamätá na všetkých zdravotníkov, „pripomínajúc si ich šľachetnú prácu, a hrdinské vlastnosti v profesii prežitej ako poslanie“. Ako píše, „zoči-voči toľkému sebadarovaniu je celá spoločnosť podnecovaná k tomu, aby stále viac dávala svedectvo o láske k blížnemu a starostlivosti o druhých, obzvlášť tých najslabších“.

Národný deň zdravotníckeho personálu sa v Taliansku koná presne rok odo dňa, keď bol v krajine zistený prvý prípad nakazenia koronavírusom. Bol ustanovený „na uctenie si práce, angažovanosti, profesionality a obetavosti“ zdravotníkov v priebehu pandémie koronavírusu v roku 2020. Dnešnú slávnosť zorganizovalo talianske profesijné združenie lekárov (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri).

Prezident Talianskej republiky Sergio Mattarella pri vyjadrení uznania a vďaky zdravotníckemu personálu zdôraznil, že „od samého začiatku šírenia vírusu sa s veľkorysosťou postavili tak ďalekosiahlej hrozbe, a vyvinuli maximálne úsilie, so všetkými dostupnými prostriedkami, aby napokon zabránili tomu, že by sa epidémia zvrhla až na nenávratnú katastrofu“.

-mh-

20 februára 2021, 16:19