Hľadaj

Ilustračná snímka: protesty proti násiliu v Popayane, v Kolumbii (25. aug. 2020) Ilustračná snímka: protesty proti násiliu v Popayane, v Kolumbii (25. aug. 2020) 

Caritas Internationalis vyzýva posilňovať mier konkrétnou prácou pre rozvoj

Medzinárodná katolícka charita (Caritas Internationalis) pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru s dnešným dátumom 21. septembra vydala výzvu „položiť ľudskú osobu nad každý iný záujem“. Svoj apel sformulovala v štyroch cieľových oblastiach činnosti.

Pripomeňme, že OSN vyhlásilo Medzinárodný deň mieru v roku 2001 s cieľom posilňovať ideál mieru zachovaním 24 hodín nenásilia a prímeria. Jeho tohtoročnou témou je „Spoločné formovanie mieru“ (Shaping Peace Together) a dôraz na spojenie síl ľudstva proti spoločnému nepriateľovi, ktorým je koronavírus.

Caritas Internationalis začína svoju výzvu prihlásením sa k línii pápeža Františka a k vízii sv. Pavla VI., že „rozvoj je novým pomenovaním pre mier“:

„Ako skonštatoval pápež František, «každá vojna je bratovraždou, ktorá ničí vrodené povolanie ľudskej rodiny k bratstvu». Caritas Internationalis ide v línii Svätého Otca a pevne verí, že mier spočíva v kultúre, ktorú treba pestovať, zdieľať a prežívať na všetkých úrovniach spoločnosti.

Caritas sa preto angažuje v podporovaní mieru prostredníctvom budovania miestnych komunít, ktoré žijú svoje bratstvo cez dialóg a zdieľanie. Caritas nachádza hlbokú inšpiráciu tiež v encyklike Populorum Progressio, v ktorej Pavol VI. uvádza, že «rozvoj je nový názov pre mier». Táto výzva vždy povzbudzovala prácu Medzinárodnej charity v účinnom boji proti chudobe a hlbokým sociálnym nerovnostiam.“

Na faktor súčasnej pandémie reaguje Medzinárodná katolícka charita týmito slovami:

„V čase, keď COVID-19 nám všetkým ukázal krehkosť ľudskej existencie a spojil celé ľudstvo v zápase proti šíreniu vírusu, musíme bojovať proti každej forme rozdelenia a nenávisti a – ako opakovane povedal pápež František – konať proti «podozrievavosti a strachu, ktoré oslabujú vzťahy a rozmnožujú nebezpečenstvo násilia».“

Ako zdôrazňuje Caritas Internationalis, „pokoj nemožno dosiahnuť bez odvážneho a nezištného rozhodnutia položiť ľudskú osobu nad každý iný záujem.“ Svoju výzvu pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru konkretizuje do štyroch bodov:   

1. Ukončiť vojny a násilnosti v celom svete, obzvlášť na Blízkom východe, a podporovať dialóg až do nájdenia politického riešenia na všetky konflikty. Násilie a vraždy nevedú k inému, než vytváraniu ďalšej nenávisti.

2. Zrušiť ekonomické sankcie proti Sýrii, pretože je zrejmé, že nenapomáhajú k podpore mieru, avšak prehlbujú konflikt a sú škodlivé pre pokoj. Zastavenie sankcií môže tiež povzbudiť politických lídrov sadnúť si k rokovaciemu stolu.

3. Podporovať pokoj v oblastiach konfliktov a garantovať, aby medzinárodná rozvojová pomoc osobitne dbala na budovanie pokoja a zmierenia na základňovej úrovni, podporovaním pokoja a súladu v miestnych komunitách. Toto zahŕňa aj vytváranie príležitostí k vzdelávaniu a práci, najmä pre mladých, ktorým hrozí verbovanie ozbrojenými skupinami a militantmi.

4. Podporovať angažovanosť náboženských lídrov a náboženských komunít v rozvoji medzináboženského dialógu.

Caritas Internationalis dlhodobo rozvíja činnosti na posilnenie pokoja v oblastiach, kde je oň veľká núdza. 

Robí tak na základňovej úrovni podľa aktuálnych potrieb a v súčinnosti s miestnou cirkvou. V texte výzvy opisuje svoje skúsenosti v rozličných krajinách:

„Mjanmarská charita rozvíja v štátoch Kačin a Severný Šan spolu s miestnou cirkvou program pokoja pre vnútorne evakuovaných a pre komunity zainteresované do konfliktov. Na filipínskom ostrove Mindanao pracuje Charita  a miestne cirkvi na nájdení pokojného riešenia pre oblasť, kde prevláda násilie. V Pakistane Charita a Cirkev rozvíjajú pokoj a harmóniu medzi komunitami prostredníctvom malých rozvojových projektov.

V Stredoafrickej republike arcibiskup hlavného mesta Bangui spolu s imámom a predstaviteľom protestantov v rámci krajiny sú v prvej línii pri podpore pokoja a zmierenia. V Kolumbii sa Charita usiluje vytvárať odolnosť zraniteľných komunít  voči ohrozeniam z existujúceho i nového násilia a posilňovať miestny rozvoj v záujme nenásilného prekonávania konfliktov cestou participácie miestnych komunít a dvíhania ich sebavedomia.“

-mh, jb-

21 septembra 2020, 14:01