Hľadaj

Svetová rada cirkví vyzvala tureckého prezidenta prehodnotiť zmenu Hagie Sofie na mešitu

K prehodnoteniu a zmene rozhodnutia o premenení budovy starokresťanského chrámu Hagia Sofia v Istanbule z múzea na mešitu vyzvala tureckého prezidenta Erdogana Svetová rada cirkví. Organizácia združuje 350 rozličných kresťanských cirkví s výnimkou Katolíckej cirkvi, jej sekretariát sídli v Ženeve.

Na rozhodnutie prezidenta Turecka v dekréte z 10. júla reagovala v nasledujúci deň Svetová rada cirkví. Jej dočasný generálny sekretár Rev. Ioan Sauca v liste adresovanom prezidentovi Tureckej republiky Recepovi Tayyipovi Erdoganovi požiadal o prehodnotenie rozhodnutia a jeho zmenu.

V liste datovanom 11. júla v Ženeve sa okrem iného uvádza:

„Odkedy Hagia Sofia začala v roku 1934 fungovať ako múzeum, 

bola vnímaná ako miesto otvorenosti, stretnutia a inšpirácie pre ľudí zo všetkých národov a náboženstiev, a ako mocné vyjadrenie záväzku Tureckej republiky k sekulárnosti a inkluzívnosti i jej túžby zanechať konflikty minulosti.

Dnes som však povinný dať Vám na vedomie zármutok a sklamanie Svetovej rady cirkví – a jej 350 členských cirkví vo viac než 110 krajinách, reprezentujúcich viac než pol miliardy kresťanov po celom svete – nad krokom, ktorý ste práve urobili. Rozhodnutím premeniť Hagiu Sofiu späť na mešitu ste obrátili to pozitívne znamenie otvorenosti Turecka a zmenili ste ho na znamenie vylúčenia a rozdelenia.“

Reverend Ioan Sauca ďalej poukazuje na to, 

že išlo o rozhodnutie bez dialógu s UNESCO-m napriek existujúcej Konvencii o svetovom dedičstve. Pripomína úsilie vyvinuté Svetovou radou cirkví „o budovanie mostov a vzájomného rešpektu a spolupráce založenej na hodnotách zdieľaných odlišnými náboženskými komunitami“. Pripomína aj skutočnosť, že členské cirkvi Svetovej rady cirkví sa v minulosti angažovali a verejne vystúpili na obranu práv iných náboženských komunít, vrátane moslimských.

„Rozhodnutie premeniť tak emblematické miesto ako Hagia Sofia z múzea naspäť na mešitu vytvorí nevyhnutne zneistenia, podozrenia a nedôveru, podkopávajúc všetky naše snahy priviesť ľudí odlišných náboženstiev k spoločnému stolu dialógu a spolupráce.

Navyše sa veľmi obávame, že to povzbudí ambície iných skupín na iných miestach, ktoré majú snahu zvrátiť existujúci status quo a podporovať nové rozdelenia medzi náboženskými komunitami.“

Predstaviteľ Svetovej rady cirkví v závere listu tureckému prezidentovi Erdoganovi píše:

„V záujme podporovania vzájomného porozumenia, úcty, dialógu a spolupráce, a na vyvarovanie sa živenia starých animozít a rozdelení, naliehavo na Vás apelujeme, aby ste prehodnotili a zmenili svoje rozhodnutie.

Svorne s Jeho Svätosťou ekumenickým patriarchom Bartolomejom vyjadrujeme našu vrúcnu nádej a modlitbu, aby sa Hagia Sofia nestala znova ohniskom konfrontácie a konfliktu, ale obnovila sa jej emblematická zjednocujúca rola, v ktorej slúžila od roku 1934.“

-jb-

13 júla 2020, 22:05