Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svätá stolica ratifikovala dohodu o uznávaní vysokoškolských titulov v Afrike

Svätá stolica ratifikovala Konvenciu z Addis Abbeby o uznávaní vysokoškolských titulov v rámci africkej oblasti organizácie UNESCO. Ratifikačný nástroj odovzdal v Paríži dňa 15. novembra do rúk generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulayovej stály pozorovateľ Svätej stolice Mons. Francesco Follo.

Pre Svätú stolicu je akt dôležitý aj z toho dôvodu, že umožní právne uznanie aj katolíckym univerzitám a ich študentom uľahčí možnosť plnohodnotne sa zamestnať v iných krajinách. Zmluva podpísaná v roku 2014 počas konferencie UNESCO v Addis Abbebe vďaka ratifikácii minimálne desiatimi krajinami vstúpi do platnosti od 15. decembra 2020.

Konvencie o uznávaní vysokoškolských titulov už takto podpísala Svätá stolica pre všetky štyri kontinentálne regióny UNESCO: európsko-severoamericko-austrálsky, ázijsko-tichomorský, africký  aj latinskoamerický. Vatikán počas posledných desiatich rokov aktívne spolupracoval aj na redakcii tzv. textov druhej generácie v rámci spomenutých konvencií.

Pri ratifikačnej ceremónii v Paríži bol prítomný aj páter Friedrich Bechina, podsekretár Kongregácie pre katolícku výchovu a člen delegácie Svätej stolice na 40. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO. Na spomenutom zasadnutí sa bude schvaľovať aj Celosvetová (Globálna) konvencia, na ktorej zostavovaní sa rovnako podieľala Svätá stolica.

-jb-

18 novembra 2019, 15:54