Hľadaj

Vatican News
Protipotratové protestové pochody vo Washingtone v januári 2019 Protipotratové protestové pochody vo Washingtone v januári 2019  

V USA má právo na výhradu vo svedomí zdravotníkov podporu verejnosti

Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov amerických (USCCB) v stredu 18. septembra uverejnila dva nové prieskumy verejnej mienky, ktoré odhalili rozsiahlu diskrimináciu veriacich zdravotníckych pracovníkov, ako aj širokú verejnú podporu pre legislatívnu a právnu ochranu práv na výhradu vo svedomí.

Prieskumy prichádzajú v nadväznosti na prípady donucovacích opatrení prijatých Ministerstvom zdravotníctva a ľudských služieb (Department of Health and Human Services, HHS) proti Medicínskemu centru Vermontskej univerzity (University of Vermont Medical Center), ktoré prinútilo zdravotnú sestru k účasti na potrate proti jej vnútornému etickému presvedčeniu.

Verejné prieskumy zrealizovali spolu s americkou konferenciou biskupov aj rôzne pro-life organizácie a kresťanské lekárske asociácie (napr. CMDA - Christian Medical & Dental Associations). Americkí biskupi k zisteniam získaným na základe prieskumu publikovali vyhlásenie, v ktorom sa uvádza:

„Drvivá väčšina Američanov súhlasí: žiadny zdravotnícky pracovník by nemal byť nútený k porušeniu svojich hlbokých presvedčení, aby si udržal prácu. Lekárska prax závisí od tých, ktorí sú dostatočne odvážni a veľkodušní, aby slúžili všetkým ľuďom - najmä chudobným a marginalizovaným - s najvyššími etickými štandardmi. Ak vylúčime veriacich ľudí z lekárskeho povolania, Američania tým utrpia, najmä tí, ktorí sú najviac v núdzi.“

-mh-

20 septembra 2019, 12:50