Vatican News

Emeritný pápež na diaľku pozdravil svojich hostiteľov spred 10 rokov v Piemonte

Veriacim piemontskej diecézy Ivrea a obyvateľom obce Romano Canavese, ktorí si slávnostne pripomenuli 10. výročie návštevy pápeža Benedikta XVI. v ich podhorskom regióne, zaslal emeritný pápež pozdravný list.

V nedeľu 28. júla predsedal emeritný štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone pri svätej omši v Romano Canavese na pripomenutie návštevy pápeža pred 10 rokmi na tomto mieste. V homílii prečítal aj slová pozdravného listu, ktorý svojim niekdajším hostiteľom adresoval samotný emeritný pápež Benedikt XVI.

V pozdrave Svätý Otec Benedikt ďakuje veriacim za ich radostnú pohostinnosť pri jeho návšteve a vybavil si v pamäti aj ich pôsobivý farský kostol, ktorý dokazuje tunajšiu históriu kresťanskej viery. Miestnym obyvateľom vyjadruje nasledovné prianie:

Želám vám, aby ste sa naďalej sýtili zo základných hodnôt, ktoré živili vašich spoluobčanov a aby ste zmobilizovali všetky pozitívne energie na dodávanie istoty a nádeje v tomto náročnom momente sociálneho a kultúrneho kontextu.“

Emeritný pápež na záver všetkých svojich adresátov v modlitbe zveruje do materskej ochrany Panny Márie a ich svätých patrónov a zo srdca im žehná.

-mh-

29 júla 2019, 14:31