Hľadaj

Pohrebné obrady vo Vatikánskej bazilike v pondelok 15. júla Pohrebné obrady vo Vatikánskej bazilike v pondelok 15. júla

Cirkev sa rozlúčila so zosnulým kardinálom Paolom Sardim

Obrady poslednej rozlúčky s kardinálom Paolom Sardim, ktorý zomrel v sobotu 13. júla v rímskej nemocnici vo veku 84 rokov, sa konali v pondelok dopoludnia v Bazilike sv. Petra. Pohrebnú svätú omšu celebroval pri Oltári katedry kardinál Tarcisio Bertone za účasti ďalších kardinálov a členov Rímskej kúrie. Svätý Otec František nad rakvou zosnulého predniesol záverečnú modlitbu posledného odporúčania.

Kardinál Paolo Sardi pochádzal z talianskeho Piemontu a od roku 1976 pracoval v Rímskej kúrii na Štátnom sekretariáte. Na kardinála ho kreoval Benedikt XVI. v roku 2010.

Kard. Bertone v homílii pripomenul kardinála Sardiho ako úzkeho 

spolupracovníka pápežov, ktorý okrem iného pracoval na príprave pápežských textov a príhovorov.  Poukázal na vzor jeho kňazského života, keď každodenne celebroval rannú svätú omšu pri oltári nad hrobom sv. Jána XXIII. vo Vatikánske bazilike. 

-jb-

15 júla 2019, 15:16