Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Americká lekárska asociácia potvrdila postoj proti asistovanej samovražde

Delegáti Americkej lekárskej asociácie (AMA) v pondelok 10. júna dvojtretinovou väčšinou hlasov nanovo potvrdili dlhodobý odmietavý postoj asociácie voči lekársky asistovanej samovražde. Výsledok ich hlasovania vysoko ocenili americkí biskupi.

Predseda Výboru Konferencie biskupov USA pre aktivity pro-life Mons. Joseph F. Naumann, biskup Kansas City, v oficiálnej reakcii na hlasovanie lekárov spolu s vysokým ocenením  ich postoja píše:

„Vykonávanie a propagácia asistovanej samovraždy hrozí závažnými dôsledkami pre celú našu spoločnosť, ale zvlášť pre osoby žijúce s chorobou, s postihnutiami alebo sociálnoekonomickými znevýhodneniami. Americká lekárska asociácia konala správne, keď nanovo potvrdila svoje dlhodobé stanovisko, že lekársky asistovaná samovražda je zásadne nezlučiteľná s úlohou lekára ako toho, kto uzdravuje.“

-jb-

12 júna 2019, 11:54