Hľadaj

Vatican News

Slávnosť krajín V4 ku cti sv. Vojtecha tento rok v Ríme zorganizovalo Slovensko

Veľvyslanci štyroch krajín Vyšehradskej skupiny si v Ríme spoločne uctili pamiatku svätého biskupa a mučeníka Vojtecha, známeho aj pod menom Adalbert, ktorý ako nebeský patrón spája Česko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Tradičné podujatie sa tento rok konalo v Bazilike sv. Bartolomeja na Tiberskom ostrove a organizoval ho slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Koncelebrovanej svätej omši v Bazilike sv. Bartolomeja o 10.30 predsedal rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, ThDr. Pavol Zvara. Ako pripomenul v homílii, Bazilika na Tiberskom ostrove bola okrem apoštola sv. Bartolomeja zasvätená zároveň aj sv. Vojtechovi, a to z iniciatívy jeho súčasníka, cisára Otta III., ktorý bol aj jeho osobným priateľom. Bazilika na Tiberskom ostrove sa nachádza v blízkosti kláštora benediktínov na Aventíne, kde sa sv. Vojtech zdržiaval pri návštevách Ríma. Na Tiberskom ostrove v Ríme sa nachádza vôbec najstaršia bazilika s patrocíniom sv. Vojtecha.

Svätý Vojtech, ktorý žil v rokoch 956 (cca) až 997, bol v poradí druhým pražským biskupom a pôsobil ako misionár v Poľsku, Uhorsku a Prusku. Zomrel mučeníckou smrťou ako misionár na území niekdajšieho pobaltského Pruska dňa 23. apríla 997.

V Bazilike sv. Bartolomeja sa každoročne koná aj spomienka na mučeníkov dnešnej epochy. Kazateľ pripomenul, že sú medzi nimi aj reprezentanti štyroch stredoeurópskych národov, ktorí spolu s ostatnými svedčia, že Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Práve Kristovo Evanjelium podporuje vzájomné spolužitie národov, zdôraznil Pavol Zvara:

„Ak chceme vybudovať spoločnosť hodnú ľudskosti, nesmieme nikdy zabudnúť na Boha. Pretože v Bohu sme bratmi a sestrami, v Bohu sme jednou rodinou. V Bohu nachádzame nádej a jedine v ňom nachádzame správne riešenia pre náš život.“

Odkaz sv. Vojtecha zaradil kazateľ do dejín evanjelizačného pôsobenia Cirkvi, pracujúcej na premene človeka a ľudskej spoločnosti k lepšiemu:

„Svätci Cirkvi nám pripomínajú, že sa dá priblížiť sa k sebe navzájom. Sv. Vojtech, sv. Štefan, kráľ, sv. Cyril a Metod, sv. Hedviga, neboli len svätcami podľa Božieho obrazu, ale boli aj veľvyslancami, diplomatmi a politikmi svojej doby. Vždy okrem politických záležitostí mysleli na to, aby jednoduchý ľud, ktorý viedli, mohol zlepšiť svoj vlastný stav, svoju situáciu. Títo veľkí mužovia a ženy pochopili, že Evanjelium vzkrieseného Krista má moc premieňať životy, má moc upokojovať situácie, má moc nachádzať riešenia a má moc oživovať vzťahy. Toto všetko bolo overené dejinami.“

Časti homílie rektora Pavla Zvaru (5 min.)

Spoločné modlitby veriacich predniesli počas slávenia štyria veľvyslanci: Marek Lisánsky za Slovenskú republiku, Václav Kolaja za Českú republiku, Eduard Habsburg-Lothringen za Maďarsko a Janusz Andrzej Kotański za Poľsko. Na záver si spoločne uctili relikvie sv. Vojtecha uchovávané v bazilike.

Veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky po skončení duchovno-spoločenského a diplomatického podujatia vyjadril svoju spokojnosť:

„Dnešnú slávnostnú omšu sme zorganizovali ako Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici ako predsednícka krajina Vyšehradskej skupiny. Svätý Vojtech je patrónom nás všetkých, našich stredoeurópskych národov, a preto bolo pre nás veľkou cťou, že sme si mohli jeho osobnosť uctiť tu v Bazilike sv. Bartolomeja, ktorá je prvou bazilikou sv. Vojtecha vôbec. Teším sa, že sme sa stretli v tak relatívne hojnom počte.“

Veľvyslanec Marek Lisánsky hodnotí podujatie

Z iniciatívy Komunity sv. Egídia sa rímska Bazilika sv. Bartolomeja stala známou ako ekumenické miesto pamiatky tzv. „nových mučeníkov“, ktorí položili život pre vieru a zanechali za sebou svedectvo, hoci ich ešte Cirkev oficiálne nekanonizovala. Patrí medzi nich aj sestra Veronika Theresia Rácková, ktorá zomrela v roku 2016 v Južnom Sudáne. Slovenskú misionárku z kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá slúžila ako lekárka, pripomína v africkej kaplnke baziliky jej slovenská biblia a fonendoskop. 

 

02 mája 2019, 17:30