Hľadaj

Vatican News

V Egypte oslávili 800. výročie stretnutia sv. Františka so sultánom Al Kamilom

Kardinál Leonardo Sandri ako pápežský vyslanec uzavrel svoju návštevu Egypta pri 800. výročí stretnutia sv. Františka z Assisi so sultánom Malikom Al Kamilom. Duchovným odkazom historického stretnutia assiského svätca s egyptským sultánom, ktorý pochádzal z kurdskej dynastie vládnucej v Egypte, je porozumenie a bratské vzťahy medzi národmi a náboženstvami.

Hlavnému sláveniu predsedal prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Sandri v nedeľu 3. marca v Kostole sv. Jozefa v Káhire za účasti početných cirkevných i štátnych predstaviteľov a zástupcov diplomatického zboru. Okrem zástupcov katolíckych komunít boli  na slávnosti aj delegáti koptského patriarchu Tawadrosa II.

Na úvod slávnosti prečítali list pápeža Františka poverujúci kardinála Leonarda Sandriho a ďalších dvoch členov delegácie reprezentovať ho na podujatiach 800-ročnice a odovzdať prítomným jeho pozdrav. Kardinál Sandri vo svojej homílii poukázal na odkaz sv. Františka z Assisi aj týmito slovami:

„Kristov učeník, sv. František, dobre pripravený, bol ako jeho Učiteľ: prichádzajúc do Damietty prekročil hranice táborov a mienok, záujmov a moci. Jeho duchovná cesta ho viedla k postupnému zrieknutiu sa vlastných istôt, počnúc túžbou byť šľachtickým rytierom a mať mnohé majetky ako jeho otec, ktorý bol kupcom. Boh však neznevážil tieto jeho túžby, iba mu zmenil spôsob ich dosiahnutia: nevstúpil do nepriateľovho tábora vyzbrojený mečmi a štítmi, ale urobil tak nahý, čiže ako jednoduchý, zaodetý jedine silou svojho a nášho Krista. Vzal vážne Evanjelium a urobil z neho doslova pravidlo svojho života.“

Spolu s koptskokatolíckym patriarchom Ibrahimom Sedrakom a apoštolským nunciom v Egypte Mons. Brunom Musarò koncelebrovali aj hlavní predstavitelia františkánskeho rádu: generálny minister P. Michael Perry, kustód Svätej zeme P. Francesco Patton,  ako aj egyptský provinciál P. Kamal Labib.

Reprezentantka prezidenta republiky Nabila Makramová, ktorá je egyptskou ministerkou pre migráciu, vo vystúpení pred omšou požiadala, aby bola obetovaná za Egypt, jeho predstaviteľov a jeho ľud. „Všetci potrebujeme Božiu pomoc“, uviedla v príhovore.

Okrem slávnosti v Káhire sa pápežský vyslanec zúčastnil  1. marca na slávnosti v Damiette, samotnom dejisku historického stretnutia. Počas cesty v Egypte kardinál Sandri absolvoval návštevy štyroch koptskokatolíckych eparchií – Minia, Assiut, Sohag a Luxor, stretol sa aj s melchitskými a chaldejskými predstaviteľmi a pozdravil vedenie latinského vikariátu.

V Egypte sa pápežský vyslanec stretol aj s koptsko-pravoslávnym patriarchom Tawadrosom II. V Káhire ho prijal egyptský prezident Abdel Fattah al-Sisi a tiež minister zahraničných vecí Sameh Hassan Shoukry. K hlavným témam spomínaných stretnutí patril „Dokument o ľudskom bratstve“, podpísaný 4. februára 2019 v Abú Zabí pápežom Františkom a veľkým imámom Al Azharu Ahmedom Al-Tajibom.

Súčasťou osláv 800-ročnice bolo aj podujatie 2. marca na pôde káhirskej sunnitskej Univerzity Al Azhar, na ktorom vystúpil s príhovorom generálny minister františkánov P. Michael Perry.

-jb-

04 marca 2019, 18:43