Vatican News
2018-01-29 aborto embrione 2018-01-29 aborto embrione 

Ekvádorskí biskupi vyzvali chrániť počatý život pred legalizáciou abortu

Vyhlásením o nevyhnutnosti ochrany života od počatia reagovali ekvádorskí biskupi po tom, ako Štátna justičná komisia v Ekvádore v decembri iniciovala rozpravu o reforme trestného zákonníka s návrhom urobiť vykonávanie potratov beztrestným.

„Bez etiky sa lekárska veda stáva krutosťou, zákon tyraniou, politika korupciou a náboženstvo prísnym a nemilosrdným odsúdením,“ zdôrazňujú biskupi.

„Ako spoločnosť máme právo poznať tieto problémy dobre, premýšľať o nich a diskutovať o nich. Sociálne, politické, hospodárske a náboženské organizácie musia preto prevziať túto dôležitú úlohu s odhodlaním a zodpovednosťou“, uvádza sa v stanovisku Konferencie biskupov Ekvádoru z 3. januára.

Biskupi prízvukujú, že ľudský život je nad akoukoľvek politickou či náboženskou líniou a konzervatívnou či progresívnou pozíciou. Z tohto dôvodu je potrebné opätovne zabezpečiť etickú dimenziu, dôstojnosť a slobodu ľudského života.

Zdôrazňujúc pevný záväzok Cirkvi „milovať a obhajovať ľudský život v každom štádiu“, uverejnila Biskupská konferencia Ekvádoru aj dokumentáciu o tom, že ústava krajiny zaručuje všetkým osobám právo na život a fyzickú a psychickú integritu od počatia až po prirodzenú smrť. Zavádzajúca je aj samotná terminológia tzv. „bezpečného a bezplatného abortu“, upozornili biskupi.

-mh-

08 januára 2019, 15:53