Hľadaj

Vatican News
Children look on at a makeshift camp next to the Moria camp for refugees and migrants on the island of Lesbos Children look on at a makeshift camp next to the Moria camp for refugees and migrants on the island of Lesbos  (ELIAS MARCOU)

Predseda COMECE Mons. Hollerich podporil dohodu Global Compact

Týždeň pred medzivládnou konferenciou v Maroku o globálnej dohode OSN o migrácii predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) pripomenul podporu zo strany Katolíckej cirkvi pre koordinované úsilie o bezpečnú, usporiadanú a regulárnu migráciu.

O prijatí komplexnej dohody označovanej ako Global Compact sa bude rokovať 10. - 11. decembra v marockom Marrákeši. Predseda COMECE, arcibiskup Luxemburgu Mons. Jean-Claude Hollerich SJ vo svojom vyhlásení z 3. decembra ako motto cituje Knihu Levitikus o postoji k cudzincom. 

Plné znenie vyhlásenia Mons. Hollericha

Vyhlásenie predsedu Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) na pripomenutie podpory Katolíckej cirkvi pre Globálny kompakt OSN pre bezpečnú, usporiadanú a regulárnu migráciu.  

 «Cudzinec, ktorý býva s vami, bude pre vás ako krajan a budeš ho milovať ako seba samého, lebo ste boli cudzincami v Egyptskej krajine. Ja som Jahve, váš Boh!» (Lv 19,34).

Nasledujúc pápeža Františka, Katolícka cirkev v Európe opätovne potvrdzuje „našu spoločnú zodpovednosť prijímať, chrániť, podporovať a integrovať“ (Posolstvo pápeža Františka ku Dňu migrantov a utečencov 2018, 14. jan. 2018) migrantov a utečencov v našich spoločnostiach. Nie sú len číslami či trendami, ale „v prvom rade sú ľuďmi, ktorí majú tváre, mená a individuálne príbehy“ (Pozdrav pápeža Františka pri návšteve ostrova Lesbos, 16. apr. 2016) a zasluhujú si, aby sa s nimi zaobchádzalo v súlade s ich vrodenou ľudskou dôstojnosťou a ich základnými právami. V tomto ohľade princíp centrálnosti ľudskej osoby a jej reálne potreby, ako aj princíp všeobecného dobra musia usmerňovať vnútorné a vonkajšie politiky EÚ  a členských štátov, aj v záležitostiach migrácie. Keďže globálne dohody OSN o migrácii a utečencoch sú v  záverečných fázach schvaľovacieho procesu, povzbudzujeme tiež národné politické autority slovami pápeža Františka, „aby položili základy zodpovednosti za zdieľaný globálny manažment medzinárodnej migrácie do hodnôt spravodlivosti, solidarity a súcitu“ (Posolstvo pápeža Františka k 2. kolokviu Svätej stolice a Mexika o medzinárodnej migrácii, 14. jún 2018).

Dňa 11. decembra by sa mala Globálna dohoda OSN podpisovať v Marrákeši. Ako ovocie rozsiahlych vyjednávaní dohoda uznáva zdieľanú a spoločnú zodpovednosť autorít a spoločností v krajinách pôvodu, tranzitu a príchodu, na vytvorenie rámca a regulovanie migrácie pre dobro všetkých zúčastnených osôb a spoločenstiev. Jej cieľom je zaistiť bezpečie a ochranu migrujúcim osobám, ako aj hostiteľským spoločnostiam prostredníctvom podporovania legálnych migračných ciest, predchádzajúc tak obchodovaniu s ľuďmi, smrtiacim cestám, narušeniu rodiny a násiliu.

Pripomínajúc výzvy Svätej stolice v tejto otázke, COMECE povzbudzuje členské štáty Európskej únie, aby touto globálnou dohodou dali prínos pre spoločné dobro vzájomnosti ľudstva.

+ Jean-Claude Hollerich SJ, arcibiskup Luxemburgu, predseda COMECE

-zk-

04 decembra 2018, 16:52