Hľadaj

Vatican News
Kardinál Parolin hovoril v Marrákeši v mene Svätej stolice Kardinál Parolin hovoril v Marrákeši v mene Svätej stolice  (AFP or licensors)

Kard. Parolin v Marrákeši: Pomáhať migrantom, ale aj domácim rodinám

Na medzivládnom stretnutí 10. - 11. decembra v Marrákeši bol 160 krajinami prijatý Globálny kompakt o migrácii. V diskusii o ďalších krokoch zástupca Svätej stolice kard. Parolin zdôraznil prvoradý význam náboženských organizácií. Zároveň upozornil, že rovnako ako migrantom je potrebné pomáhať aj chudobným rodinám v prijímajúcich krajinách.

„Spravodlivý diel priamej pomoci a služieb poskytovaných migrantom by sa mal venovať v prospech miestnych rodín trpiacich podobnými ekonomickými a sociálnymi znevýhodneniami, aby tak nikto nebol ponechaný vzadu.“

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin ako vedúci delegácie Svätej stolice vyslovil túto požiadavku 11. decembra v druhom dialógu s témou „Partnerstvá a inovatívne iniciatívy pre ďalšie napredovanie“.

To, aby migrácia slúžila v prospech všetkých, nevyhnutne závisí od angažovanosti samotných migrantov, povedal kardinál Parolin. Svätá stolica podľa jeho slov zdieľa princíp Globálneho kompaktu, že je potrebný prístup zahŕňajúci „celú vládu“ a „celú spoločnosť“.

Kard. Parolin vyjadril presvedčenie, že partnerstvo potrebné na uvedenie vízie Globálneho kompaktu o migrácii do praxe by malo zahŕňať celonárodné i miestne inštitúcie, súkromný sektor, odborové združenia, občiansku spoločnosť, akademickú oblasť, ako aj skupiny migrantov a diaspóry. Zvlášť pritom zdôraznil prínos náboženských organizácií:

„Medzi mimovládnymi aktérmi by Svätá stolica rada zdôraznila

osobitnú úlohu nábožensky založených organizácií, ktoré sa ukázali ako zvlášť účinné pri poskytovaní miestnej pomoci migrantom v zraniteľných situáciách. Nábožensky založené organizácie sa okrem toho zaoberajú aj duchovnými potrebami migrantov, s cieľom podpory ich integrálneho ľudského rozvoja. Prácu nábožensky založených organizácií by mali zodpovedné orgány náležite uznať a efektívne podporovať. Jasne povedané, keď náboženstvá a nábožensky založené organizácie ponúkajú svoj príspevok v súlade s ich osobitnou povahou a poslaním, sú „prvými respondentmi“ v týchto oblastiach núdze, vrátane migrácie.“

-jb-

13 decembra 2018, 17:35