Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Správa ACN o náboženskej slobode: 300 miliónov prenasledovaných kresťanov

V 38 krajinách sveta sú kresťania a veriaci iných vierovyznaní prenasledovaní alebo diskriminovaní, uvádza sa v Správe o náboženskej slobode pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi (ACN), ktorú predstavili vo štvrtok 22. novembra v Ríme.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

V aktuálnom 14. vydaní Správy o stave náboženskej slobody vo svete (Religious Freedom Report 2018) Pápežská nadácia ACN spracovala údaje za obdobie dvoch rokov od júna 2016 do júna 2018. Z dokumentu vyplýva, že každý siedmy kresťan žije v krajine, kde existuje náboženská diskriminácia alebo až prenasledovanie. V súhrne to predstavuje viac ako 300 miliónov kresťanov vystavených prenasledovaniu v podobe násilia, väznenia a porušovania ľudských práv. Celosvetovo sú kresťania komunitou najviac utláčanou a netolerovanou z dôvodu viery.

Na vypracovaní správy sa podieľali spolupracovníci na projektoch ACN  pôsobiaci vo viac ako 150 krajinách sveta. Metodika rozlišuje dve úrovne náboženskej neslobody: diskrimináciu a prenasledovanie (perzekúciu). Z 38 krajín sveta je až 21 klasifikovaných ako miesta prenasledovania veriacich rôznych vierovyznaní. Patria sem Afganistan, Saudská Arábia, Bangladéš, Mjanmarsko, Čína, Severná Kórea, Eritrea, India, Indonézia, Irak, Líbya, Niger, Nigéria, Pakistan, Palestína, Sýria, Somálsko, Sudán, Turkmenistan, Uzbekistan a Jemen.

Medzi 17 krajín sveta, u ktorých správa konštatuje diskrimináciu občanov pre ich vieru patria: Alžírsko, Azerbajdžan, Bhután, Brunej, Egypt, Ruská federácia, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Laos, Maledivy, Mauritánia, Katar, Tadžikistan, Turecko, Ukrajina a Vietnam. Ako vyplýva z uvedených údajov, až 61% svetovej populácie žije v štátoch, kde nie je rešpektovaná náboženská sloboda, 9% populácie je vystavených diskriminácii a 11% žije v krajinách, kde je prenasledovanie.

V rôznych krajinách je prenasledovanie živené fundamentalizmom pochádzajúcim z islamu, ale ďalšou „znepokojujúcou vetvou“ je nárast agresívneho nacionalizmu proti menšinám a v niektorých prípadoch proti všetkým vierovyznaniam, až takým spôsobom, že ho môžeme definovať ako ultranacionalizmus. Významným fenoménom je aj nárast antisemitizmu v Európe, čoho dôkazom je zvýšený počet útokov na náboženské a kultúrne centrá skoro polmiliónovej židovskej komunity vo Francúzsku.

Na prezentácii XIV. správy o stave náboženskej slobody vo svete na pôde Veľvyslanectva Talianska pri Svätej stolici sa zúčastnil okrem iných aj medzinárodný riaditeľ ACN kardinál Mauro Piacenza. Tento dokument dnes predstavili aj v Bratislave za účasti osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Jána Figeľa, editorky správy a vyslankyne ACN pri OSN a EÚ Marcely Szymanski a ďalších hostí. Mimoriadnym hosťom bol sýrskokatolícky arcibiskup Aleppa Mons. Antoine Chahda.

Na Slovensku v dňoch od 17. do 25. novembra prebieha nultý ročník Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. V rámci tohto podujatia aleppský arcibiskup Mons. Chahda postupne navštevuje sedem farností, aby hovoril o aktuálnej situácii v Sýrii. Národná kancelária ACN Slovensko pri tejto príležitosti spustila aj kampaň s názvom Pomoc pre Sýriu.

Symbolickým mementom si prenasledovaných kresťanov pripomenú v Košiciach a Prešove. Dóm sv. Alžbety a Katedrála sv. Jána Krstiteľa budú dnes večer osvetlené červeným svetlom – farbou krvi mučeníkov. Pripoja sa tak k iným svetovým pamiatkam, ktoré podobnou formou z iniciatívy Pápežskej nadácie ACN (Pomoc trpiacej cirkvi - Aid to the Church in Need - Kirche in Not) upriamili pozornosť na ľudí prenasledovaných pre svoju vieru. V červenom svetle budú katedrály svietiť vo večerných hodinách až do nedele.

23 novembra 2018, 15:55