Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Predseda Konferencie biskupov Slovenska kritizuje ideologizáciu direktív EÚ

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský vo verejnom stanovisku kritizuje proces prípravy direktív Rady EÚ v oblasti ľudských práv a nediskriminácie. Poukazuje na zavádzanie ideologických prvkov genderizmu, zaujaté stavanie tradičných postojov do negatívneho svetla a netransparentnosť prípravy dokumentu.

Text vyhlásenia Mons. Stanislava Zvolenského, ktoré publikovala Tlačová kancelária KBS 27. septembra, uvádzame v plnom znení:

Stanovisko predsedu KBS ku procesu prípravy ľudskoprávnych dokumentov EU o nediskriminácii vo vzťahu k tretím krajinám

Pracovná skupina o ľudských právach Rady Európskej únie (COHOM) v súčasnosti pripravuje návrh ľudskoprávnych direktív v oblasti nediskriminácie vo vzťahu k tretím krajinám (Draft EU Human Rights Guidelines on Anti-Discrimination). V tomto období prebieha schvaľovanie desiatok finančných nástrojov, na základe ktorých Európska únia poskytne v najbližších rokoch desiatky miliárd eúr krajinám mimo EÚ, či už v prístupovom procese alebo v rozvojovom svete. Poskytnutie týchto financií sa bude vykladať v duchu prijatých výkladových direktív.

Čerpanie takejto finančnej pomoci vyžaduje splnenie mnohých podmienok zo strany tretích krajín, ako je úprava legislatívy alebo príprava konkrétnych projektov podľa priorít. Ak hovoríme o prioritách ako efektívne fungovanie verejných vecí, protikorupčné opatrenia, zlepšovanie životných podmienok obyvateľstva či sociálnej politike, určite je namieste, aby tieto spoločné hodnoty únia v tretích krajinách podporovala.

Určite však nie je v poriadku, ak EÚ chce presadzovať určité ideologické koncepty smerom von, keď vo vnútri samotnej EÚ nie sú na mnohé témy rovnaké názory. Namiesto rovnosti mužov a žien sa má presadiť genderová rovnosť, namiesto ideálneho prostredia pre výchovu detí v rodine tvorenej mužom a ženou sa presadzuje svojvoľné vyjadrenie a zmena genderov, sexuálnej orientácie a ľubovoľného životného štýlu. Ako negatívne javy sa prezentuje kultúra, tradície, stereotypy, historické skutočnosti, ktoré sa majú odstraňovať a potierať.

Z pohľadu právnej istoty nielen pre občanov tretích krajín je alarmujúce, že ministri zasadajúci v príslušnej rade prekračujú právne záväzné hranice dohodnuté v zakladajúcich zmluvách Európskej únie. Smerom dovnútra únie čoraz častejšie vidíme kauzy, kedy Súdny dvor a jeho sudcovia prekračujú hranice legitímne dohodnuté vládami a jednomyseľne podpísané pri zmenách zakladajúcich zmlúv EÚ v Lisabone.

Občania si ešte pamätajú neúspešný text Ústavy pre Európu, ktorej projekt sa zrútil a nenašiel konsenzus vlád všetkých členských krajín, aj z dôvodu kultúrnych otázok a nedostatku transparentných a demokratických procesov. Žiaľ, pozorovaním vývoja vecí sa zdá, že EÚ sa potichu snaží pretlačiť, čo sa nepodarilo záväzne dohodnúť. Jedným z dôkazov je aj fakt, že prijímanie už spomenutých direktív o nediskriminácii prebieha bez kontroly verejnosti. A to napriek tomu, že EÚ sa hlási k transparentnosti všetkých procesov.

Práve v tejto dobe, keď sa zvyšujú protieurópske nálady, by si predstavitelia EÚ mali uvedomiť, že zahmlievaním pripravovaných dokumentov, ktoré nie sú podrobené dialógu s občanmi, sami prispievajú k dezintegračnému procesu. V záujme zachovanie spoločného európskeho projektu by malo byť našim spoločným želaním, aby sa EÚ vrátila k svojmu heslu „zjednotení v rozmanitosti“ a prestala vo svojom vnútri i navonok potichu podsúvať ideológie, ktoré sa jej nedarí presadzovať otvoreným a demokratickým procesom.

V Bratislave, 27. septembra 2018

-jb-

28 septembra 2018, 19:19