Vatican News
Pamätník v Nagasaki Pamätník v Nagasaki  (ANSA)

Svätá stolica v OSN za zákaz jadrových zbraní a globálnu dohodu o migrácii

Na zákaz jadrových zbraní a riešenie problému migrácie globálnou dohodou položil dôraz vedúci delegácie Svätej stolice Mons. Gallagher na zasadnutí OSN v New Yorku v stredu 26. septembra. Nesmieme rezignovať na výzvy bezpečnosti a solidarity, vyzval vatikánsky diplomat.

Štátny sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher vo svojom vystúpení ohľadne otázky jadrových zbraní vyzval krajiny, aby sa pripojili – ako to už urobila Svätá stolica – k Zmluve o zákaze jadrových zbraní odhlasovanej v OSN v decembri 2017. Doteraz ju podpísalo 61 štátov a ratifikovalo 14. Taktiež odporúčal, aby vstúpila do platnosti Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) a tak sa zastavil vývoj ešte smrteľnejších zbraní, vzhľadom na Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (NTP) a v nádeji na ich úplný zákaz.

Vedúci delegácie Vatikánu nezakrýval svoje znepokojenie nad deklarovaným úmyslom niektorých štátov rozvíjať svoj jadrový program, čo podkopáva atmosféru vzájomnej dôvery, ktorá je nevyhnutná pre pokrok rokovaní, aby bol konečne svet oslobodený od jadrových zbraní.

Vo svojom vystúpení sa Mons. Gallagher venoval aj ďalšej dôležitej výzve pred ktorou stojí ľudstvo, a tou je migrácia. Upozornil na nutnosť dať globálnu odpoveď na tento fenomén, ktorý nabral také rozmery, že požaduje udržateľné riešenia pre dobro migrujúcich osôb a tiež krajín poskytujúcich im azyl a prijatie. Ako podotkol vatikánsky diplomat, „tieto postoje musia zodpovedať tak právu emigrovať, ako aj zvrchovanému právu štátov na ochranu svojich hraníc a stanoviť migračnú politiku, ktorá bude plne rešpektovať ľudské práva migrantov bez ohľadu na ich migračný status.“

Vedúci delegácie Svätej stolice pri svojom vystúpení v OSN povzbudil hľadieť s nádejou na decembrové stretnutie v marockom Marrákeši, kde má dôjsť k schváleniu „Globálnej dohody  o bezpečnej,  usporiadanej a regulovanej migrácii.“

-ab-

28 septembra 2018, 14:25