Vatican News
Mons. Štefan Vragaš pravidelne prispieval do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu Mons. Štefan Vragaš pravidelne prispieval do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu 

Zomrel pápežský prelát prof. Štefan Vragaš

Vo veku 89 rokov zomrel v nedeľu 8. júla v Nitre Mons. Štefan Vragaš, pápežský prelát, univerzitný profesor, teológ, jazykovedec a publicista.

Štefan Vragaš sa narodil 2. februára 1929 v Koválove, okr. Senica. Vyštudoval filológiu na Slovenskej univerzite a stal sa vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave. V túžbe po kňazstve v roku 1964 emigroval cez Rakúsko do Talianska. V Kolégiu Nepomucénum a na Lateránskej univerzite v Ríme absolvoval prípravu na kňazstvo, ktoré prijal 16. mája 1970 z rúk pápeža Pavla VI. V roku 1972 získal na Lateráne doktorát teológie.

Ako kňaz Štefan Vragaš pôsobil v období 1972 – 1994 vo Viedenskej arcidiecéze. Popri pastoračnej službe a pomoci krajanom bol v r. 1980 – 1995 lektorom slovenského jazyka v Slavistickom inštitúte Viedenskej univerzity. Od r. 1995 bol rektorom Kostola Alžbetínok v Bratislave a v r. 1997 sa stal profesorom teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde prednášal 16 rokov sociálnu náuku Cirkvi a cyrilometodskú tradíciu. Istý čas bol aj dekanom a prodekanom fakulty.

Prof. Štefan Vragaš je spoluautorom šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka, publikoval biografie Život Konštantína CyrilaŽivot Metoda (1986), monografiu Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1991) i ďalšie tituly. Spolupracoval na vydávaní zahraničnej literatúry v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Napísal viaceré štúdie, recenzie a články do slovenských i cudzojazyčných periodík a zborníkov.

V rokoch 1976 – 1986 Štefan Vragaš prispieval do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu na rozličné teologické témy. Ešte v roku 2000 pripravil rozhlasový cyklus s názvom O význame a dôležitosti katolíckeho sociálneho učenia. Pápež Benedikt XVI. ho marci 2009 vymenoval za pápežského preláta.

-jb-

09 júla 2018, 16:18