Vatican News
Gerusalemme Gerusalemme 

Cirkev v Jeruzaleme považuje „Základný zákon“ Izraela za diskriminačný

Jeruzalemský latinský patriarchát vydal stanovisko v súvislosti s kontroverzným izraelským zákonom, ktorý definuje Izrael za výlučne židovský štát. Ako píše, nový zákon je zdrojom „veľkých obáv“, diskriminuje menšiny a ignoruje Palestínčanov.

prehlásení Latinského patriarchátu Jeruzalema sa uvádza, že  tzv. „Základný zákon“ (Basic Law), ktorý bol v Izraeli schválený 19. júla, „neponúka žiadnu ústavnú garanciu pre práva pôvodných obyvateľov a ďalších menšín, ktoré žijú v krajine. Palestínskych občanov Izraela, ktorí tvoria 20% populácie, tento zákon úplne ignoruje“, píše sa vo vyhlásení, ktoré zároveň dodáva: „Je nepredstaviteľné, aby ústavný zákon ignoroval jednu celú skupinu obyvateľstva, akoby jej členovia nikdy ani len neexistovali.“

Na čele Jeruzalemského latinského patriarchátu je apoštolský administrátor Mons. Pierbattista Pizzaballa. Vyhlásenie patriarchátu ďalej konštatuje, že nový zákon „vysiela jednoznačný signál palestínskym občanom Izraela“, že „v tejto krajine nie sú doma“.

„Arabský jazyk bol zdegradovaný z úradného jazyka na jazyk so špeciálnym statusom“, zdôrazňuje ďalej vyhlásenie Jeruzalemského latinského patriarchátu a pripomína, že „tento diskriminačný zákon je v rozpore s Rezolúciou 181 Generálneho zhromaždenia Spojených národov, ako aj s Prehlásením o nezávislosti samotného Izraela“. (...) „Inými slovami, zákon hovorí, že práva Židov a Arabov nie sú rovnaké a odmieta uznať existenciu Arabov.“

-zk-

31 júla 2018, 15:53