Hľadaj

Vatican News
Buenos Aires privíta 17. svetové zhromaždenie CVX v dňoch 22. - 31. júla 2018 Buenos Aires privíta 17. svetové zhromaždenie CVX v dňoch 22. - 31. júla 2018 

Ignaciánski laici CVX z celého sveta sa stretnú v Argentíne

Buenos Aires bude koncom júla hostiť svetové zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života – CVX, združujúceho ignaciánskych laikov. Nebudú na ňom chýbať ani delegáti zo Slovenska.

Mottom 17. svetového zhromaždenia CVX v dňoch 22. - 31. júla 2018 v Buenos Aires je úryvok z Markovho evanjelia: „Koľko máte chlebov? … Choďte sa pozrieť!“ (Mk 6, 38). Zástupcovia národných spoločenstiev z viac ako 60 krajín si na stretnutí idú prosiť milosť od Boha, aby „túžili po hlbšom a jednotnejšom prežívaní charizmy CVX v dnešnom svete“.

Spoločenstvo CVX Slovensko bude v pozícii pozorovateľa zastúpené na celosvetovom stretnutí už po druhý krát. Reprezentovať ho bude Ján Turza. Spolu s ním sa zúčastní aj páter Jakub Garčár SJ v zastúpení ekleziálneho asistenta CVX Slovensko P. Bernarda Mišoviča SJ.

Celosvetové CVX (lat. Communio Vitae Christianae) sa takto stretáva každých päť rokov už od roku 1967, kedy sa zjednotilo ako Medzinárodná asociácia kresťanských spoločenstiev laikov, vychádzajúcich z tzv. „Mariánskych kongregácií“. Svetové zhromaždenie tento rok organizujú spoločnými silami ignaciánski laici z troch juhoamerických krajín: Argentíny, Paraguaja a Uruguaja.

-jb-

13 júla 2018, 14:51