Hľadaj

Vatican News
Slávnostná omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave 23. júna 2018 (FOTO: Matúš Hasil) Slávnostná omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave 23. júna 2018 (FOTO: Matúš Hasil) 

Slovensko oslávilo 40. výročie samostatnej cirkevnej provincie

Cirkev si v sobotu 23. júna v Trnave slávnostne pripomenula 40. výročie zriadenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie. Pontifikálnej svätej omši v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedal kardinál Jozef Tomko.

S emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov koncelebrovali miestny arcibiskup Ján Orosch a apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello, za účasti slovenského biskupského zboru i hostí zo zahraničia, medzi ktorými bol aj olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Slovenskú cirkevnú provinciu zriadil 30. decembra 1977 pápež Pavol VI. konštitúciou Qui Divino a povýšil Trnavu na metropolitné sídlo. Patrónom Trnavskej arcidiecézy je sv. Ján Krstiteľ, ktorého narodenie sa slávi 24. júna. 

Blahoslavený pápež Pavol VI. bol sám nositeľom krstného mena podľa sv. Jána Krstiteľa - Giovanni Battista Montini. Pápež František už určil termín jeho svätorečenia na 14. október 2018 vo Vatikáne.

-jb-

Čo znamenalo zriadenie Slovenskej cirkevnej provincie

Dňa 30. decembra 1977 – pred 40 rokmi – bola pápežom Pavlom VI. zriadená Slovenská cirkevná provincia. Týmto sa naplnila dávna túžba slovenských katolíkov.

Konštitúciou Qui Divino bola Trnavská apoštolská administratúra povýšená na diecézu a zároveň vyzdvihnutá na metropolitne sídlo. Ako sufragánne diecézy jej boli pridelené rímskokatolícke biskupstvá Nitra, Banská Bystrica a Spiš (ktoré boli priamo podriadene Svätej stolici od roku 1937), Košice a Rožňava. Aj ordinár Prešovskej gréckokatolíckej eparchie sa mal zúčastňovať na pastoračných prácach novej cirkevnej provincie.

Konštitúciou Prescriptionum Sacrosancti boli usporiadané hranice diecéz na území Slovenska so zreteľom na hranice česko-slovenskeho štátu. Tri farnosti diecézy Győr (Maďarsko) a dve farnosti benediktínskeho opátstva Pannonhalma (Maďarsko) ležiace na území vtedajšej SSR sa pripojili k novozaloženej Trnavskej arcidiecéze. Trinásť farností Satmárskej diecézy (Satu Mare, Rumunsko), ktoré sa nachádzali na území Slovenska bolo pripojených ku Košickej diecéze. Košická a Rožňavská diecéza boli oddelené od Jágerskej cirkevnej provincie (Eger, Maďarsko) a navždy pripojené k novej Trnavskej provincii.

Napriek zriadeniu Trnavskej arcidiecézy a provincie, vtedajší biskup Mons. Július Gábriš zostal až do smrti iba apoštolským administrátorom, nakoľko nevyhovoval vtedajšiemu komunistickému režimu. K vymenovaniu trnavského arcibiskupa-metropolitu došlo až v júli 1989. Stal sa ním vtedajší apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol. Do úradu arcibiskupa bol uvedený v septembri 1989.

(HELic. Jozef Krištof)

24 júna 2018, 20:33