Hľadaj

Vatican News
Papa francesco e Mons Paul Richard Gallagher Papa francesco e Mons Paul Richard Gallagher  (Vatican Media)

Mons. Gallagher s veľvyslancami V4: Správne doceniť kresťanské korene Európy

Sv. Vojtech „rovnako svojím životom, ako aj svojou smrťou položil základy identity a jednoty Európy,“ povedal sv. Ján Pavol II. v roku 1997 pri oslavách 1000. výročia mučeníckej smrti pražského biskupa v poľskom Hniezdne (Gniezno). Tieto slová citoval Mons. Paul Richard Gallagher, sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi v homílii pri omši ku cti sv. Vojtecha – Adalberta za účasti veľvyslancov krajín V4 pri Svätej stolici.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na slávnosti v piatok 17. apríla v tzv. „Uhorskej kaplnke“ (Magna Domina Hungarorum) pod Vatikánskou bazilikou Slovensko zastupoval veľvyslanec pri Svätej stolici Peter Sopko. Prítomný bol aj rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara spolu s ďalšími rektormi kolégií pre klerikov zo stredoeurópskych národov.

Vatikánsky predstaviteľ na záver homílie pripomenul slová pápeža Františka pri prijatí Ceny Karola Veľkého pred dvoma rokmi, že „iba Cirkev bohatá na svedkov bude môcť nanovo dodať čistú vodu Evanjelia koreňom Európy.“ Mons. Gallagher v tejto súvislosti vyjadril súčasnú úlohu európskych kresťanov týmito slovami:

„Ako občania tohto kontinentu a ako Kristovi učeníci sme preto povolaní doceniť kresťanskú identitu, ktorú nám svätci dosvedčujú. Žiada si to objaviť vlastné korene, milovať ich a doceniť ich bez ich absolutizovania, pretože kresťanská identita je vždy identitou vzťahovou, ktorá sa nenapĺňa sama v sebe, ale v Bohu, a ktorá sa posilňuje kráčaním k Nemu spolu s blížnym, nech by to bol ktokoľvek, kto je nám dnes daný, a krokmi dobročinnej lásky.“ 

28 apríla 2018, 17:23